Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Uchwała Nr VI/33/2019

Uchwała Nr VI/33/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 6 maja 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Przedszkole nowych szans” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020

 

            Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 216 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), w związku z art. 33 ust 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. u. z 2018 r. poz. 1431) Rada Gminy Tyrawa Wołoska uchwala, co następuje:

§ 1

1.Wyraża zgodę na przystąpienie Gminy Tyrawa Wołoska do partnerstwa i wspólnej realizacji projektu pn. „Przedszkole nowych szans” nr RPPK.09.01.00-18-0076/18 realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 przygotowanego przez Stowarzyszenie Bieszczadzkie Dziedzictwo Kultury w Rozpuciu.
2.Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Jakość edukacji
i kompetencji w regionie Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.
3. Projekt ma na celu zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.

§ 2

Gmina Tyrawa Wołoska (Partner) wniesie do projektu zasoby organizacyjne i niezbędne doświadczenie.

§ 3

1.Zasady funkcjonowania partnerstwa oraz zasady współpracy określone zostaną w umowie partnerskiej.
2.Upoważnia się Wójta Gminy Tyrawa Wołoska do zawarcia umowy partnerskiej, która w sposób szczegółowy określi zasady współpracy oraz prawa i obowiązki Partnerów w celu realizacji Projektu.

 

§ 4

Wyraża zgodę na udzielenie przez Wójta Gminy Tyrawa Wołoska pełnomocnictwa dla Stowarzyszenia Dziedzictwo Kultury w Rozpuciu do podpisywania umowy o dofinansowanie Projektu w imieniu Partnera oraz reprezentowania Gminy Tyrawa Wołoska w działaniach związanych z realizacją Projektu.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mariusz  Duszczyński

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2019-05-06
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-05-06 08:15
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-05-27 08:16
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 04 czerwca 2020r. 19:35:24
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.