Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
UCHWAŁA NR V/28/2019
UCHWAŁA NR V/28/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 22 marca r.
 
w sprawie zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy

                   Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy                    o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ), art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn.zm.) Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala, co następuje:

§ 1
 
Określa się zasady zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej określone w art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj.: pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu.
 
§ 2
 
  1. Osoby zobowiązane do zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej dokonują zwrotu tych wydatków w części lub całości, w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie.
  2. Wysokość wydatku podlegającego zwrotowi, ustalana jest według poniższej skali:  
 
 

Dochód na osobę w rodzinie w % ustalony w stosunku do kryterium z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej Maksymalna wysokość zwrotu wydatków w % ustalona w stosunku do kwoty pobranego świadczenia
Powyżej 100% - 150 % włącznie
powyżej 150% - 200% włącznie
powyżej 200%
nie więcej niż 30%
nie więcej niż 60%
100%
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Duszczyński
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2019-03-22
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-04-18 10:00
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 26 sierpnia 2019r. 03:28:35
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.