Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
UCHWAŁA NR V/27/2019

UCHWAŁA NR V/27/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 22 marca 2019 r.

 w sprawie zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Tyrawa Wołoska
i określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu 

 Na podstawie art.18 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)  w związku z art. 17 ust. 1 pkt 15,
art. 44 , art. 96 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.), art.10 ust. 3 i ust. 4 o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. z 2017 r. poz. 912 ze zm.)

 

Rada Gminy Tyrawa Wołoska uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Zadanie własne Gminy polegające na sprawianiu pogrzebów osobom zmarłym na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w tym osobom bezdomnym, w odniesieniu do których nie ustalono osób zobowiązanych do dokonania pochówku realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej.

§ 2

 

Sprawianie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu wystawionego przez Urząd Stanu Cywilnego.

§ 3

 

Pogrzeb powinien być przeprowadzony zgodnie z wyznaniem zmarłego, z zachowaniem przepisów prawa oraz zwyczajów miejscowych.  W przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie wyznaniem zmarłego lub gdy był on osobą niewierzącą, pogrzeb ma charakter świecki.

 

§ 4

 

Ustala się, że Gmina pokrywa następujące wydatki związane ze sprawianiem pogrzebu:

 

1. zakup trumny;

 

2.  zakup niezbędnej odzieży w przypadku jej braku;

 

3. przechowywanie zwłok w chłodni oraz prosektorium;

 

4. zakup krzyża i tabliczki;

 

5. pokrycie kosztów obsługi pogrzebowej i przewozu zwłok;

 

6. pokrycie kosztów czynności wykonywanych przez grabarza.

 

§ 5

 

Zapłaty za sprawienie pogrzebu dokonuje się na podstawie faktury wystawionej przez wykonawcę, który wykonał prace związane z pochówkiem.

 

                                                                             § 6

W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez Gminę Tyrawa Wołoska poniesione wydatki podlegają zwrotowi:

1. jeżeli po zmarłym przysługuje zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego, wydatki
w całości pokrywa się z tego zasiłku;

 

2. jeżeli zmarły pozostawił majątek, a nie przysługuje po nim zasiłek pogrzebowy, wydatki pokrywają w całości lub części z masy spadkowej zgodnie z przepisami prawa spadkowego;

 

3. jeżeli zmarły był osobą bezdomną, a nie przysługiwał po nim zasiłek pogrzebowy z tytułu ubezpieczenia społecznego i nie pozostawił po sobie majątku, koszty pogrzebu finansowane są
w całości ze środków Gminy Tyrawa Wołoska.                            

                                                                           § 7

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tyrawie Wołoskiej, a nadzór nad jej realizacją Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.                                                                               

                                                                           § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Duszczyński

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2019-03-22
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-04-18 09:43
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 05 czerwca 2020r. 18:26:16
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.