Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
UCHWAŁA NR II/12/2018
UCHWAŁA NR II/12/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 12 grudnia 2018 r.
 
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu ustalenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu” Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

 

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018 r. poz 994 z późń.zm.), art. 8 ust. 2 i art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn.zm.) w związku z uchwałą z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P z 2018 r. poz 1007) – Rada Gminy Tyrawa Wołoska
 
uchwala, co następuje:

 
§ 1
Podwyższa się do 150 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej w celu udzielenia wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom i rodzinom wymienionym w Uchwale Rady Ministrów
z dnia 15.10.2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu” Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023 spełniającym warunki otrzymania pomocy wymienione w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 
§ 2
 
Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M.P. z 2018r poz.1007), jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego, określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.
 
§ 3
 
Traci moc uchwala Nr XXXII/154/14 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej  przyznane na dożywianie dzieci (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2014 r. poz. 847).
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska .
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Duszczyński
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2018-12-12
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-12-19 10:31
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2018-12-19 10:33
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 05 czerwca 2020r. 18:52:45
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.