Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
UCHWAŁA Nr II/11/18
UCHWAŁA Nr II/11/18
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  8 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 6 k ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454 ze zm.)
 
Rada Gminy w Tyrawie Wołoskiej
uchwala, co następuje:
§ 1
Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2.
§ 2
 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 9,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.
 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 13,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.
§ 3
 
 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik ponoszonej przez właściciela nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:
 1. o pojemności 1 100 l – w wysokości: 195,90 zł
 2. o pojemności 120 l – w wysokości: 23,60 zł
 3. o pojemności 60 l – w wysokości: 11,80 zł
 1. Ustala się wyższą stawkę opłaty za pojemnik ponoszonej przez właściciela nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny
  w wysokości:
 1. o pojemności 1 100 l – w wysokości: 315,10 zł
 2. o pojemności 120 l – w wysokości: 37,80 zł
 3. o pojemności 60 l – w wysokości: 18,90 zł
§ 3
Traci moc Uchwała nr XVI/109/16 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. U. Województwa Podkarpackiego z  dnia 15 lipca 2016r. poz. 2514).
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019r.
Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Duszczyński
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2018-12-12
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-12-19 10:28
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2018-12-19 10:28
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 05 czerwca 2020r. 21:38:46
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.