Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
UCHWAŁA Nr II/10/18
UCHWAŁA Nr II/10/18
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 6m i 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454 ze zm.).
Rada Gminy w Tyrawie Wołoskiej
uchwala, co następuje:
§ 1
Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Tyrawa Wołoska w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
  1. Deklaracje o której mowa jest w § 1, właściciel nieruchomości składa
    w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej 38-535 Tyrawa Wołoska 175, drogą pocztową lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  2. Właściciele nieruchomości składają pierwszą deklarację w terminie 14 dni liczonych od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, a także w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty.
§ 3
  1. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności:
  1. formularze w formacie elektronicznym: „XML” i są one zgodne ze schematami zgłoszonymi do repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP, oraz układ informacji i powiązań między innymi zgodnie z przepisami o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne,
  2. sposób przesyłania: Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy na portalu „ePUAP” (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej),
  1. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona podpisem kwalifikowanym lub potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
§ 5
Traci moc uchwała nr XVI/111/16 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. Województwa Podkarpackiego z 2016r. poz. 2515).
§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019r.  
 Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Duszczyński

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Deklaracja odpady 2018 załacznik.pdf Plik pdf 235.98 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2018-12-12
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-12-19 10:25
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2018-12-19 10:26
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 13 lipca 2020r. 23:48:18
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.