Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Uchwała Nr XXXIII/186/18
 Uchwała Nr XXXIII/186/18
Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 25 stycznia 2018 r.
 
w sprawie przystąpienia Gminy Tyrawa Wołoska do realizacji  projektu
pt.: MRÓWCZY ŚWIAT
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna
Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.       o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2017 poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1769 z późn. zm.)
 
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
Uchwala, co następuje;
 
§ 1
Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Tyrawa Wołoska do realizacji projektu pt.: MRÓWCZY ŚWIAT, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej nr konkursu: RPPK.08.04.00-IP.01-18-021/17.
 
§ 2
Gmina Tyrawa Wołoska przeznaczy na realizację projektu pt.: MRÓWCZY ŚWIAT współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, środki finansowe jako wkład własny do wysokości 17.000,00 złotych (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100), z czego:
- w roku 2019 – 11.000,00 złotych (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100)
- w roku 2020 – 6.000,00 złotych (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2018-01-25
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-02-15 10:53
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 23 września 2020r. 23:51:25
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.