Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
UCHWAŁA NR XXVII/158/2017
UCHWAŁA NR XXVII/158/2017
z dnia 29 czerwca  2017 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska
         Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 226, art. 229, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) 

Rada Gminy Tyrawa Wołoska

uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2026 w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
W związku ze zmianami w budżecie Gminy oraz umową o dofinansowanie Projektu: „Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu” w ramach osi priorytetowych VII-IX RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS Nr: RPPK.09.02.00-18-0016/16-00 z dnia 28.04.2017 r. z okresem realizacji projektu 2017-2018 dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2026, określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXI/131/2017 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska:
 
§ 3
W załączniku Nr 2 dotyczących przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się następujące zmiany:
 
1. Projekt „Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu” w Tyrawie Wołoskiej” określa się okres realizacji na lata 2017-2018, z tego: wysokość wydatków w roku 2017 wynosi  -  86.561,68 zł, w tym: ze środków europejskich 77.449,93 zł, ze środków dotacji celowej 9.111,75 zł. W roku 2018  -  12.799,30 zł, w tym: ze środków europejskich 11.452,01 zł, ze środków dotacji celowej 1.347,29 zł.
 
2. W projekcie Świetlica „Mrówka” w Tyrawie Wołoskiej” zwiększa się wartość przedsięwzięcia ogółem o kwotę 11.671,99 zł, w tym: o kwotę 4.005,47 zł roku 2017 i o kwotę 7.666,52 zł roku 2018 jako wkład finansowy własny gminy.
 
 
§ 4
 
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
ogółem do kwoty        588.555,39 zł,
w tym:
1) 2018 rok do kwoty  588.555,39 zł.
   
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 § 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłZofia Rudkowska - Przewodnicząca Rady Gminy2017-06-29
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-09-04 12:47
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 21 listopada 2018r. 14:53:50
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.