XML
Uchwała Nr II/4/14
Uchwała Nr II/4/14

Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 19 grudnia 2014r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Tyrawa Wołoska.

Uchwała Nr II/4/14
 
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 19 grudnia 2014r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Tyrawa Wołoska.
 
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), po przeprowadzeniu tajnego głosowania Rada Gminy
u c h w a l a :
§ 1
Stwierdza się wybór radnego  Pana Macieja Batorskiego i radnej Pani Jolanty Tomaszewskiej  na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Tyrawa Wołoska.
 
§ 2
1.     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2.     Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty i w BIP Tyrawa Wołoska.

Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2014-12-19
Publikujący Admin Administrator - Admin 2015-01-27 12:07