Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
UCHWAŁA Nr II/2/14
UCHWAŁA Nr II/2/14
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 19 grudnia 2014 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2014 r.

UCHWAŁA Nr II/2/14
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 19 grudnia 2014 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2014 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn.zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.), 1) pismo z Ministerstwa Finansów Nr ST3/4824/1/DWX/2014 w sprawie przyznania rezerwy subwencji ogólnej dla gmin, 2) Aneks nr 1 do umowy Nr 2012/0184/2330/SubA/DIS/T o dofinansowaniu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej” ze środków FRKF dokonuje się zmiany w § 3 ust. 3 poprzez przesunięcie dofinansowania w kwocie 405.300,00 zł z roku 2015 na rok 2014 w dziale 801, rozdz. 80101 w dochodach i wydatkach
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
§ 1
 
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę                 419.216,00 zł
 
 
 
 
Dział
 
 
 
Rozdz
 
§
 
 
 
Treść
 
Kwota
 
w zł
 
758
 
 
 
 
RÓŻNE ROZLICZENIA
13.916,00
 
 
 
75802
 
2750
 
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst
Środki na uzupełnienie dochodów gmin
13.916,00
13.916,00
801
 
 
 
OŚWIATA I WYCHOWANIE
 
405.300,00
 
80101
 
6260
 
Szkoły Podstawowe
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp
 
405.300,00
 
 
 
405.300,00
           
 
 
 
 
 
RAZEM
 
419.216,00
 
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę                 419.216,00 zł
 
 
Dział
 
Rozdz
 
§
 
Treść
 
Kwota
w zł.
801
 
 
 
OŚWIATA I WYCHOWANIE
405.300,00
 
80101
 
6050
 
Szkoły Podstawowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki FRKF)
405.300,00
405.300,00
900
 
 
 
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
 
13.916,00
 
90003
 
4300
 
Oczyszczanie miast i wsi
Zakup usług pozostałych
13.916,00
13.916,00
           
 
 
 
RAZEM
 
419.216,00
 
§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3 
1.     Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej. 
§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2014-12-19
Publikujący Admin Administrator - Admin 2015-01-27 12:04
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 07 lipca 2020r. 06:00:24
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.