XML
R.Org.0050.3.2013

ZARZĄDZENIE Nr 3/13
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 6 marca 2013 r.
 
w sprawie czasu pracy w jednostkach organizacyjnych Gminy Tyrawa Wołoska. 
 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  

zarządzam co następuje: 
§ 1 
1.     Ustalam w Urzędzie Gminy, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Gminnym Ośrodku Kultury, Gminnej Bibliotece Publicznej w Tyrawie Wołoskiej dzień 29 marca 2013  r. Wielki Piątek dniem wolnym od pracy.  
2.     Wskazuję dzień 9 marca 2013 r. (sobota) do odpracowania za dzień,
o którym mowa w ust. 1.  
§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2013-03-06
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2013-04-23 13:44