XML
R.Org. 0050.1.2013
ZARZĄDZENIE Nr 1/13
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 20 lutego 2013 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2013 r.

 

 

 Na podstawie art. 212 art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240)

 
WÓJT GMINY zarządza : 
§ 1
 
1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę                        1.000,- zł
 
 
Dział
 
Rozdz
 
§
 
Treść
 
Kwota
w zł.
750
 
 
 
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
1.000
 
75095
 
4170
 
Pozostała działalność
Wynagrodzenia bezosobowe
1.000
1.000
           
 
 
 
 
 
RAZEM
 
1.000
 
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę                      1.000,- zł
 
 
Dział
 
Rozdz
 
§
 
Treść
 
Kwota
w zł.
750
 
 
 
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
1.000
 
75095
 
4300
Pozostała działalność
Zakup usług pozostałych
1.000
1.000
           
 
 
 
RAZEM
 
1.000
 
§ 2 
1. Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju     Gospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej. 
§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2013-02-20
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2013-04-23 13:42