XML
R.Org.0050.49.2012
Zarządzenie Nr 49/12
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 31 grudnia 2012 r.
 
w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury.

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniui prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123

z późn. zm.) 
zarządzam co następuje: 
§ 1 
Z dniem 1 stycznia 2013 r. powołuję Panią Bożenę Bobyk na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej na 3/4 etatu na czas określony do 31 grudnia 2016 r.  
§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2012-12-31
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2013-04-23 13:38