XML
R.Org.0050.44.2012

ZARZĄDZENIE Nr 44/12
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 3 grudnia2012 r.

 
w sprawie czasu pracy w jednostkach organizacyjnych Gminy Tyrawa Wołoska.
 

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 
zarządzam co następuje: 
§ 1 
1.     Ustalam w Urzędzie Gminy, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Gminnym Ośrodku Kultury, Gminnej Bibliotece Publicznej i Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Tyrawie Wołoskiej dzień 24 grudnia 2012 r. Wigilia dniem wolnym od pracy.
 
2.     Wskazuję dzień 8 grudnia 2012 r. (sobota) do odpracowania za dzień, o którym mowa w ust. 1.  
§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2012-12-03
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2013-04-23 13:32