XML
R.Org.0050.40.2012

Z A R Z Ą D Z E N I E    N R 40/12
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 12 listopada 2012 r. 
w sprawie przyjęcia opisu systemów informatycznych  
 


Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. oraz art. 10 ust. 1 pkt 3, lit c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)
 
zarządzam co następuje 
§ 1 
Przyjmuję opis systemów informatycznych autorstwa Biura Usług Komputerowych SOFTRES dla programu Export sprawozdań systemu Finanse i Księgowość – Wer. 4.40 
§ 2 
Wyznaczam osoby dopuszczone do użytkowania programu Export sprawozdań systemu Finanse i Księgowość – Magdalena Maksym, Anna Hnat 
 § 3 
Wyznaczam termin rozpoczęcia eksploatacji programów na dzień 1 grudnia 2012 r. 
§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2012-11-12
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2013-04-23 13:28