XML
R.0rg.0050.32.2012
ZARZĄDZENIIE Nr 32/12
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 31 sierpnia 2012 r.
 
w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych.

 

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz  art. 90m ust. 1 i art. 90n ust. 1ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póxn. zm.) 

z a r z a d z a m: 
§ 1 
Upoważniam Panią Krystynę Kuzicką Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tyrawa Wołoska. 
§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.

 

Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2012-08-31
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2013-04-23 13:15