Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
XIV/76/2019
UCHWAŁA NR   XIV/76/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 27.12.2019 r.
 
w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska

Załączniki:

76 załącznik WPF Typ pliku: pdf 6.23 MB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-12-27 14:45
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 14:45
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 14:50
XIV/75/2019
UCHWAŁA Nr  XIV/75/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 27 grudnia 2019 r.
 
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/2019 z dnia 28.01.2019 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2019 r. 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-12-27 14:32
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 14:33
XIV/74/2019
UCHWAŁA NR XIV/74/2019
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 27 grudnia 2019 r.
 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2020
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-12-27 14:28
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 14:28
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 14:29
XIV/73/2019

UCHWAŁA NR XIV/73/2019
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA

z dnia 27 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/72/2019 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Tyrawie Wołoskiej

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-12-27 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 14:26
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 14:27
XIII/72/2019
UCHWAŁA NR XIII/72/2019
 RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-11-28 14:24
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 14:24
XIII/71/2019
UCHWAŁA Nr  XIII/71/2019

Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/2019 z dnia 28.01.2019 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2019 r.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-11-28 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 14:21
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 14:22
XIII/70/2019

UCHWAŁA NR XIII/70/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2020”

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-11-28 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-01-09 10:47
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-01-09 10:50
Uchwała Nr XII/69/2019
Uchwała Nr XII/69/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 30 października 2019 r.
 
w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród
ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Tyrawa Wołoska  
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-10-30 09:01
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-11-28 09:01
Uchwała Nr XII/68/2019

Uchwała  Nr XII/68/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole,
dla której organem prowadzącym jest Gmina Tyrawa Wołoska.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-10-30 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-11-28 08:56
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-11-28 08:58
Uchwała Nr XII/67/2019
Uchwała Nr XII/67/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 z dnia 30 października 2019 r.

 
uchylająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Tyrawa Wołoska.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłTeresa Brzeżwska-Juszczak - Wójt Gminy2019-10-30 08:54
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-11-28 08:54
Uchwała Nr XII/66/2019
Uchwała Nr XII/66/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 30 października 2019 r.
 
w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-11-28 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-11-28 08:51
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-11-28 08:52
UCHWAŁA Nr XII/65/2019
UCHWAŁA Nr XII/65/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 30 października 2019r.

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-10-30 08:49
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-11-28 08:49
UCHWAŁA nr XII/64/2019
UCHWAŁA nr XII/64/2019
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 30 października 2019 r.
 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-10-30 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-11-28 08:46
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-11-28 08:49
UCHWAŁA Nr XII/62/2019
UCHWAŁA Nr  XII/62/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 30 października 2019 r.
 
 
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/2019 z dnia 28.01.2019 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2019 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-10-30 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-04-08 10:34
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-04-08 11:15
UCHWAŁA NR XII/61/2019
UCHWAŁA NR XII/61/2019
 RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt                           w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych
z usługami opiekuńczymi.

 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-10-30 08:44
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-11-28 08:44
UCHWAŁA NR XII/63/2019
UCHWAŁA NR XII/63/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 dnia 30 października 2019 r.
 
 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-10-30 11:19
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-04-08 11:19
UCHWAŁA NR XII/60/2019
UCHWAŁA NR XII/60/2019
 RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego  programu osłonowego w zakresie dożywiania Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłTeresa Brzeżwska-Juszczak - Wójt Gminy2019-10-30 08:42
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-11-28 08:42
Uchwała Nr XI/59/2019

Uchwała  Nr XI/59/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 25 września 2019 r.

 
w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole,
dla której organem prowadzącym jest Gmina Tyrawa Wołoska.

Załączniki:

59 wzór wniosku na nagrodęWójta Typ pliku: doc 29.00 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłTeresa Brzeżwska-Juszczak - Wójt Gminy2019-09-25 08:39
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-11-28 08:39
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-11-28 08:40
UCHWAŁA Nr XI/58/19
UCHWAŁA Nr XI/58/19
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 25 września 2019 r.
 
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-09-25 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-11-28 08:36
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-11-28 08:36
UCHWAŁA Nr XI/57/2019

UCHWAŁA Nr  XI/57/2019

Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 25 września 2019 r.

 

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/2019 z dnia 28.01.2019 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2019 r.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-09-25 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-10-01 11:17
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-10-01 11:18
UCHWAŁA Nr X/56/2019

UCHWAŁA Nr  X/56/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska

       dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2019 r. 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-08-28 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-10-01 11:11
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-10-01 11:13
UCHWAŁA Nr IX/55/19
UCHWAŁA Nr IX/55/19
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 25 lipca 2019 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w trybie komunalizacji na rzecz Gminy Tyrawa Wołoska nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Siemuszowa.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-07-25 10:13
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-10-01 10:12
UCHWAŁA NR IX/54/2019
UCHWAŁA NR IX/54/2019
 Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 25 lipca 2019 r.


w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzący jest Gmina Tyrawa Wołoska, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie  i dzieci młodsze 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-07-25 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-10-01 10:10
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-10-01 10:10
UCHWAŁA Nr IX/53/2019
UCHWAŁA Nr IX/53/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z 25 lipca 2019 r
 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tyrawa Wołoska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 roku
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-07-25 07:41
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-08-14 07:40
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-08-14 07:42
UCHWAŁA NR IX/49/2019
UCHWAŁA NR IX/49/2019
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 25 lipca 2019 r.
w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-07-25 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-08-14 07:38
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-08-14 07:38
UCHWAŁA Nr VIII/48/2019
UCHWAŁA Nr VIII/48/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 27 czerwca 2019 r.
 
w sprawie wyrażenia woli realizacji zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska”
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-06-27 07:38
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-08-14 07:36
UCHWAŁA Nr VIII/47/19
UCHWAŁA Nr VIII/47/19
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
       z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-06-27 09:01
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-07-16 09:01
UCHWAŁA Nr VIII/46/2019
UCHWAŁA Nr VIII/46/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie utraty mocy uchwały nr VII/36/2019 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tyrawa Wołoska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-06-27 09:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-07-16 09:00
Uchwała Nr VIII/45/2019

Uchwała Nr VIII/45/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia  27 czerwca 2019r.

w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-06-27 08:58
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-07-16 08:58
Uchwała Nr VIII /44 /2019
Uchwała Nr VIII /44 /2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 27 czerwca 2019 r.
 
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Tyrawa Wołoska.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-06-27 08:54
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-07-16 08:54
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 11 sierpnia 2020r. 17:39:08
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.