Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
UCHWAŁA Nr XXVII/139/2021
UCHWAŁA Nr XXVII/139/2021
 
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
dnia 30 czerwca 2021 r.
 
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Tyrawa Wołoska.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2021-06-30 08:47
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2021-11-26 08:48
UCHWAŁA NR XXVII/138/2021
 UCHWAŁA  Nr XXVII/138/2021
 Rady Gminy Tyrawa Wołoska
   z dnia 30 czerwca 2021 r.
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
 z wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za 2020 rok.
         
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2021-06-30 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2021-11-24 14:26
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2021-11-24 14:28
UCHWAŁA NR XXVII/137/2021
UCHWAŁA NR XXVII/137/2021

Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 30 czerwca 2021 r.


w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2021-06-30 10:57
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2021-11-24 11:00
UCHWAŁA NR XXVI/136/2021
UCHWAŁA NR XXVI/136/2021
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
 
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2021-04-29 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2021-08-19 07:36
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2021-08-19 07:38
Uchwała Nr XXV/135/2021

Uchwała Nr XXV/135/2021

Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska
na 2021 rok

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2021-03-29 18:03
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2021-06-07 18:04
UCHWAŁA NR XXV/134/2021

UCHWAŁA NR XXV/134/2021

RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA

 z dnia 29 marca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w 2021 roku"

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłMarian Kurasz - Sekretarz Gminy2021-03-29 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2021-06-07 18:01
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2021-06-07 18:02
Uchwała Nr XXV/133/2021

UCHWAŁA NR XXV/133/2021
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej  Gminy Tyrawa Wołoska

Załączniki:

zał 1 133-2021 Typ pliku: pdf 2.99 MB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2021-03-29 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2021-06-28 14:54
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2021-06-28 14:57
UCHWAŁA Nr XXV/132/2021

UCHWAŁA Nr XXV/132/2021
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/126/2021 z dnia 15.02.2021 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2021 r.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłDorota Czuryło - Skarbnik Gminy Tyrawa Wołoska2021-03-29 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2021-06-07 17:56
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2021-06-07 17:57
XXIV/131/2021

UCHWAŁA NR XXIV/131/2021
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA

z dnia 15 lutego 2021 r.

w sprawie przyjęcia Gminnej  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2021-2026

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2021-02-15 17:17
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2021-03-08 17:17
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2021-03-08 17:18
XXIV/130/2021

UCHWAŁA NR XXIV/130/2021

Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 15 lutego 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Tyrawa Wołoska, ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2021-02-15 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2021-03-08 17:15
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2021-03-08 17:15
XXIV/129/2021

UCHWAŁA NR XXIV/129/2021
Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 15 lutego 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołosk
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2021-02-15 17:14
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2021-03-08 17:13
XXIV/128/2021
UCHWAŁA NR XXIV/128/2021
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 15 lutego 2021 r.
 
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze  i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,
jak również trybu ich pobierania
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2021-02-15 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2021-03-08 17:12
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2021-03-08 17:12
XXIV/127/2021
UCHWAŁA NR XXIV/127/2021
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
         z dnia 15.02.2021 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na 2021 rok

Załączniki:

WPF 2021 Typ pliku: pdf 2.99 MB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2021-03-15 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2021-03-08 17:06
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2021-03-08 17:09
XXIV/126/2021

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2021
Nr XXIV/126/2021
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 15.02.2021 roku

Załączniki:

Dochody 2021 Typ pliku: xls 69.00 KB
Wydatki 2021 Typ pliku: xls 1.91 MB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2021-02-15 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2021-03-08 16:56
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2021-03-08 17:04
UCHWAŁA Nr XXIII /125/ 2020

UCHWAŁA Nr XXIII /125/ 2020
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-12-15 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2021-03-04 15:28
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2021-03-04 15:28
UCHWAŁA NR XXIII/124/2020

UCHWAŁA NR XXIII/124/2020
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 15 grudnia 2020 r.  

w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tyrawa Wołoska

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-12-15 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2021-03-04 15:26
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2021-03-04 15:27
UCHWAŁA NR XXIII/123/2020
UCHWAŁA NR XXIII/123/2020
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 15 grudnia 2020 r.
 
 
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2021”
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-12-15 15:24
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2021-03-04 15:24
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2021-03-04 15:25
UCHWAŁA Nr XXIII/ 122/ 2020

UCHWAŁA Nr XXIII/ 122/ 2020
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 15 grudnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-12-15 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2021-03-04 15:22
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2021-03-04 15:22
UCHWAŁA NR XXIII/121/2020
UCHWAŁA NR XXIII/121/2020

Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 15 grudnia 2020 r.
 
w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Społeczno- Kulturalnego 
„U Podnóża Gór Słonnych”
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-12-15 15:20
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2021-03-04 15:20
UCHWAŁA NR XXIII/120/2020
UCHWAŁA NR XXIII/120/2020

Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej  Gminy Tyrawa Wołoska

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-12-15 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2021-03-04 15:18
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2021-03-04 15:18
UCHWAŁA Nr XXIII/119/2020

UCHWAŁA Nr XXIII/119/2020

Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 15 grudnia 2020 r.

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/81/2020 z dnia 27.01.2020 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2020 r.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-12-15 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2021-03-04 15:15
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2021-03-04 15:16
UCHWAŁA NR XXIII/118/2020

UCHWAŁA NR XXIII/118/2020

RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA

z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności

za usługi opiekuńcze  i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,

jak również trybu ich pobierania

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-12-15 09:49
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2021-03-04 09:49
UCHWAŁA NR XXIII/117/2020
UCHWAŁA NR XXIII/117/2020
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
 
z dnia 15 grudnia 2020 r.
 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2021

 

Załączniki:

117. Program Alk na 2021 Typ pliku: doc 216.50 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-12-15 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2021-03-04 09:45
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2021-03-04 09:47
UCHWAŁA NR XXII/116/2020

UCHWAŁA NR XXII/116/2020
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 05 października 2020 r.


w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej  Gminy Tyrawa Wołoska

Załączniki:

116 UCHWAŁA Nr 116- zmiany WPF. Typ pliku: doc 449.06 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-10-05 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2020-12-08 14:23
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2020-12-08 14:24
UCHWAŁA Nr XXII/115/2020

UCHWAŁA Nr XXII/115/2020
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 5 października 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/81/2020 z dnia 27.01.2020 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2020 r.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-10-05 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2020-10-05 14:18
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2020-12-08 14:19
UCHWAŁA Nr XXII/114/2020

UCHWAŁA Nr  XXII/114/2020
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 5 października 2020 r.

w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok na zadanie pn. „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska”
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-10-05 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2020-12-08 14:15
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2020-12-08 14:16
UCHWAŁA Nr XXII/ 113/ 2020

UCHWAŁA Nr XXII/ 113/ 2020
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 5 października 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-10-05 13:58
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2020-12-08 13:58
UCHWAŁA NR XXII/112/2020

UCHWAŁA NR XXII/112/2020
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 5 października 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/100/2020 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia   17 lipca 2020 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-10-05 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2020-12-08 12:48
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2020-12-08 13:56
Uchwała nr XXI/111/2020
Uchwała nr XXI/111/2020
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 17 sierpnia 2020 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Tyrawa Wołoska na rok
szkolny 2020/2021 dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży
i uczniów oraz rodziców do placówki oświatowej
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-08-17 00:00
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-10-08 13:58
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-10-13 11:42
UCHWAŁA Nr XXI/110/2020

UCHWAŁA Nr XXI/110/2020
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 17 sierpnia 2020 r.

w sprawie ustanowienia symboli Gminy Tyrawa Wołoska i określenia zasad ich używania 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-08-17 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2020-10-08 13:49
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2020-10-08 13:53
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 03 grudnia 2021r. 02:05:09
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.