Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
UCHWAŁA NR XVIII/91/2020

 

UCHWAŁA NR XVIII/91/2020
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
 
oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w 2020 roku"
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-04-30 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-05-26 10:23
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-05-26 10:26
XVII/90/2020
UCHWAŁA NR XVII/90/2020
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA

z dnia 24 lutego 2020 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-02-24 15:25
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 15:26
XVII/89/2020
UCHWAŁA NR XVII/89/2020
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 24 lutego 2020 r.
 
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za pomocą innego instrumentu płatniczego.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-02-24 15:24
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 15:24
XVII/88/2020

UCHWAŁA NR XVII/88/2020
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA

z dnia 24 lutego 2020 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Tyrawa Wołoska

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-02-24 15:20
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 15:20
XVII/87/2020

UCHWAŁA NR XVII/87/2020
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA

z dnia 24 lutego 2020 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki:

87 załącznik deklaracja Typ pliku: pdf 251.45 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-02-24 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 15:18
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 15:21
XVI/86/2020
UCHWAŁA NR XVI/86/2020
RADY GMINY tyrawa wołoska
z dnia  17 lutego 2020 r.


w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Wójta Gminy Tyrawa Wołoska na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-02-17 15:16
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 15:16
XVI/85/2020
UCHWAŁA NR XVI/85/2020
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 17 lutego 2020 r.
 
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-02-17 15:14
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 15:14
XV/84/2020
UCHWAŁA Nr XV/84/2020
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 27 stycznia 2020 r.
 
w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-01-27 15:12
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 15:12
XV/83/2019
UCHWAŁA Nr XV/83/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 27 stycznia 2020 r.
 
w sprawie zwolnienia od podatku rolnego
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-01-27 15:10
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 15:10
XV/82/2020
UCHWAŁA NR XV/82/2020
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
         z dnia 27.01.2020 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  Gminy Tyrawa Wołoska na 2020 rok

Załączniki:

82 załącznik WPF Typ pliku: pdf 2.85 MB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-01-27 15:06
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 15:06
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 15:08
XV/81/2020

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2020
Nr XV/81/2020
   Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 27.01.2020 roku

Załączniki:

Uchawalabudżetowa na 2020 Typ pliku: pdf 1.45 MB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-01-27 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 15:02
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 15:03
XIV/80/2019
Uchwała nr XIV/80/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia  27 grudnia 2019 r.
 
 w sprawie  określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tyrawa Wołoska na rok szkolny 2019/2020 dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówki oświatowej.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-12-27 14:58
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 14:58
XIV/79/2019

Uchwała Nr XIV/79/2019
Rady gminy tyrawa wołoska

z dnia 27 grudnia 2019 r. 

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-12-27 14:56
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 14:56
XIV/78/2019
UCHWAŁA NR XIV/78/2019
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 27 grudnia 2019 r.
 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Tyrawa Wołoska
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-12-27 14:54
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 14:54
XIV/77/2019

UCHWAŁA NR XIV/77/2019

RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA

z dnia 27 grudnia 2019 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Załączniki:

77 deklaracja wzór. Typ pliku: doc 19.98 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-12-27 14:52
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 14:52
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 14:53
XIV/76/2019
UCHWAŁA NR   XIV/76/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 27.12.2019 r.
 
w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska

Załączniki:

76 załącznik WPF Typ pliku: pdf 6.23 MB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-12-27 14:45
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 14:45
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 14:50
XIV/75/2019
UCHWAŁA Nr  XIV/75/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 27 grudnia 2019 r.
 
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/2019 z dnia 28.01.2019 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2019 r. 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-12-27 14:32
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 14:33
XIV/74/2019
UCHWAŁA NR XIV/74/2019
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 27 grudnia 2019 r.
 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2020
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-12-27 14:28
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 14:28
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 14:29
XIV/73/2019

UCHWAŁA NR XIV/73/2019
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA

z dnia 27 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/72/2019 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Tyrawie Wołoskiej

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-12-27 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 14:26
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 14:27
XIII/72/2019
UCHWAŁA NR XIII/72/2019
 RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-11-28 14:24
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 14:24
XIII/71/2019
UCHWAŁA Nr  XIII/71/2019

Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/2019 z dnia 28.01.2019 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2019 r.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-11-28 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 14:21
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 14:22
XIII/70/2019

UCHWAŁA NR XIII/70/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2020”

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-11-28 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-01-09 10:47
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-01-09 10:50
Uchwała Nr XII/69/2019
Uchwała Nr XII/69/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 30 października 2019 r.
 
w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród
ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Tyrawa Wołoska  
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-10-30 09:01
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-11-28 09:01
Uchwała Nr XII/68/2019

Uchwała  Nr XII/68/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole,
dla której organem prowadzącym jest Gmina Tyrawa Wołoska.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-10-30 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-11-28 08:56
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-11-28 08:58
Uchwała Nr XII/67/2019
Uchwała Nr XII/67/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 z dnia 30 października 2019 r.

 
uchylająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Tyrawa Wołoska.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłTeresa Brzeżwska-Juszczak - Wójt Gminy2019-10-30 08:54
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-11-28 08:54
Uchwała Nr XII/66/2019
Uchwała Nr XII/66/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 30 października 2019 r.
 
w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-11-28 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-11-28 08:51
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-11-28 08:52
UCHWAŁA Nr XII/65/2019
UCHWAŁA Nr XII/65/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 30 października 2019r.

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-10-30 08:49
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-11-28 08:49
UCHWAŁA nr XII/64/2019
UCHWAŁA nr XII/64/2019
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 30 października 2019 r.
 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-10-30 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-11-28 08:46
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-11-28 08:49
UCHWAŁA Nr XII/62/2019
UCHWAŁA Nr  XII/62/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 30 października 2019 r.
 
 
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/2019 z dnia 28.01.2019 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2019 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-10-30 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-04-08 10:34
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-04-08 11:15
UCHWAŁA NR XII/61/2019
UCHWAŁA NR XII/61/2019
 RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt                           w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych
z usługami opiekuńczymi.

 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-10-30 08:44
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-11-28 08:44
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 10 lipca 2020r. 08:23:37
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.