Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 ... 7 
UCHWAŁA Nr XXXVI/184/2022
UCHWAŁA Nr XXXVI/184/2022
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 11 kwietnia 2022

 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/164/2022 z dnia 27.01.2022 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2022 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłDorota Czuryło - Skarbnik Gminy Tyrawa Wołoska2022-04-11 11:12
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2022-04-11 11:13
UCHWAŁA Nr XXXVI/183/2022
UCHWAŁA Nr XXXVI/183/2022
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 11 kwietnia 2022 r.
 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2022-04-11 11:06
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2022-04-11 11:06
UCHWAŁA Nr XXXVI/182/2022

UCHWAŁA Nr XXXVI/182/2022

Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 11 kwietnia 2022 r.
 

w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2022 – 2027

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2022-04-11 10:59
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2022-04-11 11:00
UCHWAŁA NR XXXVI/181/2022
UCHWAŁA NR XXXVI/181/2022
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 11 kwietnia 2022  r.


 
w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz dla klas pierwszych publicznych szkół podstawowych  dla których organem prowadzącym jest Gmina Tyrawa Wołoska.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2022-04-11 10:57
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2022-04-11 10:58
UCHWAŁA NR XXXVI/180/2022
UCHWAŁA NR  XXXVI/180/2022
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA

z dnia 11 kwietnia 2022 r.
 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłDorota Czuryło - Skarbnik Gminy Tyrawa Wołoska2022-04-11 10:31
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2022-04-11 10:31
UCHWAŁA Nr XXXVI/179/2022
UCHWAŁA Nr XXXVI/179/2022
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 11 kwietnia 2022 r.

 
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Tyrawa Wołoska
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłDorota Czuryło - Skarbnik Gminy Tyrawa Wołoska2022-04-11 10:27
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2022-04-11 10:27
UCHWAŁA NR XXXV/178/2022
UCHWAŁA NR XXXV/178/2022
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia  7 kwietnia 2022 r.
 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Tyrawa Wołoska
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłDorota Czuryło - Skarbnik Gminy Tyrawa Wołoska2022-04-07 10:24
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2022-04-08 10:24
Uchwała nr XXXV/177/2022
Uchwała nr XXXV/177/2022
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 7 kwietnia 2022 r.

 
w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie na czas oznaczony 5 lat umowy dzierżawy nieruchomości
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2022-04-07 10:20
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2022-04-08 10:20
Uchwała Nr XXXIV/176/2022
Uchwała Nr XXXIV/176/2022
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 28 marca 2022 r.


 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska na 2022 rok
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2022-03-28 09:49
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2022-03-29 09:49
UCHWAŁA NR XXXIV/175/2022
UCHWAŁA NR XXXIV/175/2022
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 28 marca 2022 r.
 
w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w 2022 roku"
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2022-03-28 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2022-03-29 09:45
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2022-05-09 09:47
UCHWAŁA Nr XXXIV/174/2022
UCHWAŁA Nr XXXIV/174/2022
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 28 marca 2022 r.

 
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej  Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2022-2025
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłDorota Czuryło - Skarbnik Gminy Tyrawa Wołoska2022-03-28 13:03
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2022-03-29 13:03
UCHWAŁA Nr XXXIV/173/2022
UCHWAŁA Nr XXXIV/173/2022
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 28 marca 2022r.

 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/164/2022 z dnia 27.01.2022 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2022 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłDorota Czuryło - Skarbnik Gminy Tyrawa Wołoska2022-03-28 12:57
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2022-03-29 12:57
UCHWAŁA NR XXXIV/172/2022
                                    UCHWAŁA NR  XXXIV/172/2022                                      
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 28 marca 2022 r.

 
 w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Tyrawa Wołoska dla Powiatu Sanockiego

 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłDorota Czuryło - Skarbnik Gminy Tyrawa Wołoska2022-03-28 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2022-03-29 12:48
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2022-04-27 13:00
UCHWAŁA NR XXXIV/171/2022
UCHWAŁA NR XXXIV/171/2022
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 28 marca 2022 r.

 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2022-03-28 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2022-03-29 12:38
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2022-04-27 13:01
UCHWAŁA Nr XXXIII/170/2022
UCHWAŁA Nr XXXIII/170/2022
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 28 lutego 2022 r.


 
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej  Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2022- 2025
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłDorota Czuryło - Skarbnik Gminy Tyrawa Wołoska2022-02-28 12:36
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2022-03-01 12:36
UCHWAŁA Nr XXXIII/169/2022
UCHWAŁA Nr XXXIII/169/2022
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 28 lutego 2022 r.


 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/164/2022 z dnia 27.01.2022 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2022 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłDorota Czuryło - Skarbnik Gminy Tyrawa Wołoska2022-03-28 12:34
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2022-03-01 12:35
UCHWAŁA Nr XXXIII/168/2022
UCHWAŁA Nr XXXIII/168/2022
                          RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA                           
z dnia 28 lutego 2022 r.

 
w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2022-02-28 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2022-03-01 12:29
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2022-04-27 12:32
UCHWAŁA Nr XXXIII/167/2022
UCHWAŁA Nr XXXIII/167/2022
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 28 lutego 2022 r.

 
w sprawie przyjęcia sołectwa Hołuczków do „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na  lata  2021-2025”

 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2022-02-28 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2022-03-01 12:13
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2022-04-27 12:16
UCHWAŁA Nr XXXIII/166/2022
UCHWAŁA Nr XXXIII/166/2022
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 28 lutego 2022 r.
 
w sprawie przystąpienia do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022
oraz  ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2022-02-28 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2022-03-01 11:40
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2022-04-27 11:43
UCHWAŁA NR XXXII/165/2022
UCHWAŁA NR XXXII/165/2022
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 27 stycznia 2022 r.
 
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2022- 2025
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłDorota Czuryło - Skarbnik Gminy Tyrawa Wołoska2022-01-27 12:05
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2022-02-02 12:05
UCHWAŁA Nr XXXII/164/2022
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2022  
Nr XXXII/164/2022
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 27 stycznia 2022 roku

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt  9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10
i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
 z 2021 roku, poz. 1372 z późn. zmianami )  art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,
 art. 217, art. 235, art. 237 i art. 239  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z póź. zmianami)
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłDorota Czuryło - Skarbnik Gminy Tyrawa Wołoska2022-01-27 10:12
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2022-02-02 10:12
UCHWAŁA NR XXXII/163/2022
UCHWAŁA NR  XXXII/163/2022
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 27 stycznia 2022 r.
 


w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłDorota Czuryło - Skarbnik Gminy Tyrawa Wołoska2022-01-27 09:43
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2022-02-02 09:43
UCHWAŁA NR XXXI/162/2021
UCHWAŁA NR XXXI/162/2021
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 21 grudnia 2021 r.
 
 
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2022”
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2021-12-21 09:16
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2022-01-17 09:16
UCHWAŁA NR XXXI/161/2021
UCHWAŁA NR XXXI/161/2021
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 21 grudnia 2021 r.
 
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2021-12-21 09:13
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2022-01-17 09:13
UCHWAŁA NR XXXI/160/2021
UCHWAŁA NR XXXI/160/2021
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 10 października 2021r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2021-12-21 09:09
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2022-01-17 09:09
UCHWAŁA Nr XXXI/159/2021
UCHWAŁA Nr XXXI/159/2021
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2021-12-21 09:05
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2022-01-17 09:05
UCHWAŁA NR XXXI/158/2021
UCHWAŁA NR XXXI/158/2021
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 21 grudnia 2021 r.
 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2021-12-21 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2022-01-10 10:15
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2022-01-10 10:17
UCHWAŁA Nr XXXI/157/2021
UCHWAŁA Nr XXXI/157/2021
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 21 grudnia 2021 r.
 
 
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej  Gminy Tyrawa Wołoska
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2021-12-21 10:06
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2022-01-10 10:06
UCHWAŁA Nr XXXI/156/2021
UCHWAŁA Nr XXXI/156/2021
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 21 grudnia 2021 r.
 
 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/126/2021 z dnia 15.02.2021 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2021 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2021-12-21 09:45
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2022-01-10 09:45
UCHWAŁA Nr XXX/155/2021
UCHWAŁA Nr XXX/155/2021
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 29 listopada 2021 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w 2021 roku”
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2021-11-29 09:29
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2022-01-10 09:29
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 07 lipca 2022r. 06:30:02
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.