Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 ... 6 7 8 
Uchwała Nr VII/39/15

  Uchwała Nr VII/39/15

Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 25 czerwca 2015r.
 
w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2015-06-25 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2015-12-03 08:41
UCHWAŁA Nr VII/37/15

  UCHWAŁA  Nr VII/37/15

Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części działki oznaczonej numerem 602/2 w Tyrawie Wołoskiej na okres dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienia 
od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tyrawa Wołoska
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2015-06-25 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2015-12-03 08:39
Uchwała Nr VII/36/15

 Uchwała Nr VII/36/15
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 25 czerwca 2015 r.

 
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Tyrawa Wołoska.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2015-06-25 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2015-12-03 08:37
UCHWAŁA Nr VII/35/15

  UCHWAŁA  Nr VII/35/15

 
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 25 czerwca 2015 r.  
 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z wykonania budżetu za 2014 rok.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłMarian Kurasz - Sekretarz Gminy2015-06-25 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2015-12-03 08:36
UCHWAŁA NR VI/34/15

UCHWAŁA NR  VI/34/15
z dnia 16 czerwca 2015 r.

Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2015-06-16 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2015-12-03 08:34
UCHWAŁA Nr VI/33/15

   UCHWAŁA Nr VI/33/15
Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 16 czerwca 2015 r. 

 
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2015 r.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2015-06-16 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2015-12-03 08:32
Uchwała nr VI/32/15

 Uchwała nr VI/32/15

Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 16 czerwca 2015 r.
 
w sprawie przystąpienia Gminy Tyrawa Wołoska
do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2015-06-16 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2015-12-03 08:08
UCHWAŁA NR V/31/15
UCHWAŁA NR V/31/15
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 6 maja 2015 r.
 
         w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2015-05-06 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2015-06-08 09:38
UCHWAŁA NR V/30/15
UCHWAŁA NR V/30/15 
z dnia 6 maja 2015 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2015-05-06 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2015-06-08 09:36
UCHWAŁA Nr V/29/15
UCHWAŁA Nr V/29/15
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 6 maja 2015 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2015 r.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2015-05-06 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2015-06-08 09:33
UCHWAŁA Nr V/28//15
UCHWAŁA Nr V/28//15
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 6 maja 2015 r.
 
w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2015-05-06 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2015-06-08 09:31
UCHWAŁA nr V/27/15
UCHWAŁA nr V/27/15
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 6 maja 2015 r.
 
 w sprawie uchwalenia „ Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2011-2032”.

Załączniki:

Program usuwania azbestu Typ pliku: doc 404.00 KB
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2015-05-06 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2015-06-08 09:23
Uchwała Nr V/26/15
Uchwała Nr  V/26/15
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 6 maja 2015 r.
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2015-05-06 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2015-06-08 09:12
UCHWAŁA Nr IV/25/15
UCHWAŁA Nr IV/25/15
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 17  marca 2015 r.
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Tyrawa Wołoska do Zgromadzenia Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2015-03-17 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2015-06-08 09:05
UCHWAŁA Nr IV/24/15
UCHWAŁA Nr IV/24/15
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 17 marca 2015 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska na 2015 r.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2015-03-17 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2015-06-08 09:04
UCHWAŁA Nr IV/23/15
UCHWAŁA Nr IV/23/15
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 17 marca 2015 r.
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2015-03-17 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2015-06-08 09:03
UCHWAŁA Nr IV/22/15
UCHWAŁA Nr IV/22/15
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 17 marca 2015 r.
 
  
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2015-03-17 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2015-06-08 09:01
Uchwała Nr IV/21/15
 

Uchwała Nr IV/21/15
 
Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 17 marca 2015 r.
 
w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2015-03-17 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2015-06-08 09:00
UCHWAŁA Nr IV/20/2015
UCHWAŁA Nr IV/20/2015
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 17 marca 2015r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2015-03-17 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2015-06-08 08:58
UCHWAŁA Nr IV/19/15
UCHWAŁA Nr IV/19/15
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 17 marca 2015 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Nadleśnictwa Brzozów.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2015-03-17 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2015-06-08 08:57
UCHWAŁA Nr IV/18/15
UCHWAŁA Nr IV/18/15
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 17 marca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2015-03-17 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2015-06-08 08:56
UCHWAŁA NR IV/17/15
UCHWAŁA NR IV/17/15
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 17 marca 2015 r.
w sprawie przekształcenia Gimnazjum w Rakowej.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2015-03-17 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2015-06-08 08:53
UCHWAŁA NR IV/16/15
UCHWAŁA NR IV/16/15 
z dnia 17 marca 2015 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2015-03-17 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2015-06-08 08:52
UCHWAŁA Nr IV/15/15

UCHWAŁA Nr IV/15/15
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 17 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2015 r.

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2015-03-17 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2015-06-08 08:49
UCHWAŁA Nr III/14/15
UCHWAŁA Nr III/14/15
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 29 stycznia 2015 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2015-01-29 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2015-03-19 15:27
Uchwała Nr III/13/15
Uchwała Nr III/13/15

Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 29 stycznia 2015 r.
 
w sprawie powołania komisji doraźnej ds. zmiany Statutu Gminy Tyrawa Wołoska oraz statutów sołectw i ustalenia jej składu.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2015-01-29 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2015-03-19 15:25
UCHWAŁA NR III/12/15
UCHWAŁA NR III/12/15 

z dnia 29 stycznia 2015 r.
 
Rady Gminy Tyrawa Wołoska

 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2015-01-29 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2015-03-19 15:22
UCHWAŁA BUDŻETOWA Nr III/11/15

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2015  

Nr III/11/15
   Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 z dnia 29 stycznia 2015 roku

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2015-01-29 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2015-03-19 15:20
UCHWAŁA Nr III/10/15
 UCHWAŁA Nr III/10/15

Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 29 stycznia 2015 r.

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2015-01-29 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2015-03-19 15:16
Uchwała Nr III/9/15

 Uchwała Nr III/9/15
Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej.

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2015-01-29 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2015-03-19 15:15
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 07 lipca 2020r. 05:23:51
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.