Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 ... 4 5 6 7 8 
XV/99/16
UCHWAŁA Nr XV/99/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 17 maja 2016r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej  nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Tyrawa Wołoska
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-05-17 15:03
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-06-17 15:03
XV/98/16
UCHWAŁA Nr XV/98/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 17 maja 2016r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych
 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-05-17 15:01
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-06-17 15:02
XV/97/16
UCHWAŁA Nr XV/97/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 17 maja 2016r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej  nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Tyrawa Wołoska
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2016-05-17 15:01
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-06-17 15:01
XV/96/16
UCHWAŁA Nr XV/96/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 17 maja 2016r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej  nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Tyrawa Wołoska
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-05-17 15:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-06-17 15:00
XV/95/16
UCHWAŁA Nr XV/95/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 17 maja 2016r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej  nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Tyrawa Wołoska
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-05-17 14:58
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-06-17 14:58
XV/94/16
UCHWAŁA Nr XV/94/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 17 maja 2016r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-05-17 14:55
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-06-17 14:56
XV/93/2016
UCHWAŁA Nr XV/93/2016
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 17 maja 2016r.
 
uchylająca Uchwałę Nr XVIII/70/12 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie sprzedaży gruntów mienia gminnego
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-05-17 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-06-17 14:54
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-06-17 14:56
XV/92/16
Uchwała nr XV/92/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 17 maja 2016 r.
 
W sprawie zatwierdzenia partnerstwa w celu wspólnego przygotowania wniosku
o dofinansowanie projektu oraz wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX: JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE, DZIAŁANIE 9.2: POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-05-17 14:53
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-06-17 14:53
XV/91/16
 Uchwała nr XV/91/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 17 maja 2016 r.
 
w sprawie zatwierdzenia diagnozy sytuacji szkół w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
OŚ PRIORYTETOWA IX: JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE, DZIAŁANIE 9.2: POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-05-17 14:51
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-06-17 14:52
XV/90/2016
UCHWAŁA NR XV/90/2016
z dnia 17 maja 2016 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Tyrawa Wołoska
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-03-30 13:53
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-06-17 13:53
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-06-17 13:57
XV/89/2016
UCHWAŁA Nr XV/89/2016
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 17 maja 2016 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2016 r.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-03-30 13:51
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-06-17 13:51
XIV/88/16
UCHWAŁA INTENCYJNA Nr XIV/88/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 30 marca 2016 r.
 
w sprawie wyrażenia woli realizacji zadania pn. „Adaptacja budynku po Gimnazjum w Rakowej na Świetlicę Wiejską w Rakowej”
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-03-30 13:49
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-06-17 13:49
XIV/87/16
UCHWAŁA INTENCYJNA Nr XIV/87/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 30 marca 2016 r.
 
w sprawie wyrażenia woli realizacji zadania pn. „Wykonanie instalacji c.o w budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Siemuszowa”
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-03-30 13:46
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-06-17 13:47
XIV/86/16
UCHWAŁA INTENCYJNA Nr XIV/86/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 30 marca 2016 r.
 
w sprawie wyrażenia woli realizacji zadania pn. „Wykonanie dodatkowego oświetlania ulicznego w miejscowości Rozpucie”
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-03-30 13:45
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-06-17 13:45
XIV/85/16
UCHWAŁA INTENCYJNA Nr XIV/85/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 30 marca 2016 r.
 
w sprawie wyrażenia woli realizacji zadania pn. „Wykonanie dodatkowego oświetlania ulicznego w miejscowości Tyrawa Wołoska”
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-03-30 13:44
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-06-17 13:44
XIV/84/16
UCHWAŁA INTENCYJNA Nr XIV/84/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 30 marca 2016 r.
 
w sprawie wyrażenia woli realizacji zadania pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Tyrawa Wołoska”.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-03-30 13:42
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-06-17 13:43
XIV/83/16
  UCHWAŁA Nr XIV/83/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 30 marca  2016 r.
  
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-03-30 13:40
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-06-17 13:40
XIV/82/16
 UCHWAŁA Nr XIV/82/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 30 marca 2016 r.
 
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-03-30 13:38
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-06-17 13:39
XIII/81/16
UCHWAŁA INTENCYJNA Nr XIII/81/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z 3 marca 2016 r.
w sprawie wyrażenia woli realizacji zadania pn. „Budowa kładki dla pieszych wraz z przyczółkami przez lewobrzeżny dopływ potoku Tyrawka, przy drodze krajowej Nr 28 Zator – Sanok – Medyka  na działkach o nr ewid. 573/2, 574, 1152, 310, 358 obręb ewidencyjny Tyrawa Wołoska”
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2016-03-03 13:35
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-06-17 13:35
Uchwała Nr XIII/80/16
Uchwała Nr XIII/80/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
Z dnia 3 marca 2016 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2016-03-03 13:33
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-06-17 13:33
UCHWAŁA Nr XIII/79/2016
UCHWAŁA Nr XIII/79/2016
RADY GMINY w TYRAWIE WOŁOSKIEJ
z 3 marca 2016r.
w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet
i zwrotu kosztów podróży służbowej.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2016-03-03 13:31
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-06-17 13:32
UCHWAŁA NR XIII /78/16
UCHWAŁA  NR  XIII /78/16
z dnia 3 marca 2016 roku
w sprawie wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
przysługujących radnym Gminy Tyrawa Wołosk
a
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2016-03-03 13:29
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-06-17 13:29
Uchwała Nr XIII/77/16
 
Uchwała Nr XIII/77/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 3 marca 2016 r.
 
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Siemuszowa

Załączniki:

UCHWALA_NR_XI-77-15.pdf Typ pliku: pdf 215.80 KB
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2016-03-03 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-06-17 13:27
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-06-17 13:28
Uchwała Nr XIII/76/16
Uchwała Nr XIII/76/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 3 marca 2016 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Hołuczków

Załączniki:

UCHWALA_NR_XI-76-15.pdf Typ pliku: pdf 215.80 KB
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2016-03-03 13:26
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-06-17 13:26
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-06-17 13:26
Uchwała Nr XIII/75/16
 Uchwała Nr XIII/75/16
 Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 3 marca 2016 r.
 
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rakowa

Załączniki:

UCHWALA_NR_XI-75-15.pdf Typ pliku: pdf 215.05 KB
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2016-03-03 10:36
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-03-03 13:23
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-06-17 13:24
Uchwała Nr XIII/74/16
Uchwała Nr XIII/74/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 3 marca 2016 r.
 
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rozpucie

Załączniki:

UCHWALA_NR_XI-74-15.pdf Typ pliku: pdf 218.78 KB
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2016-03-03 13:20
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-06-17 13:21
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-06-17 13:21
Uchwała Nr XIII/73/16
Uchwała Nr XIII/73/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 3 marca 2016 r.
 
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tyrawa Wołoska

Załączniki:

UCHWALA_NR_XI-73-15.pdf Typ pliku: pdf 220.14 KB
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2016-03-03 10:36
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-06-16 10:36
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-06-16 10:37
UCHWAŁA Nr XIII/72/16
UCHWAŁA Nr XIII/72/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 3 marca 2016 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tyrawa Wołoska

Załączniki:

UCHWALA_NR_XI-72-15.pdf Typ pliku: pdf 178.20 KB
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2016-03-03 09:20
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-06-16 09:21
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-06-16 10:26
UCHWAŁA NR XII/71/16
UCHWAŁA  NR XII/71/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 25 stycznia  2016r.
w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie  Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2016-2020
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2016-01-25 09:11
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-06-16 09:11
UCHWAŁA Nr XII/70/16
UCHWAŁA  Nr XII/70/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 25 stycznia 2016r.
 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2016-01-25 09:08
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-06-16 09:08
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 13 lipca 2020r. 22:37:50
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.