Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 3 4 5 ... 8 
UCHWAŁA NR XX/129/16
UCHWAŁA NR XX/129/16
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia  28 grudnia 2016 r.
 
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2016-12-28 11:27
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-01-04 11:27
Uchwała Nr XX/128/16
Uchwała Nr XX/128/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 28 grudnia 2016 r.
 
w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2016-12-28 11:25
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-01-04 11:25
Uchwała Nr XX/127/16
Uchwała Nr XX/127/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 28 grudnia 2016 r.
 
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/31/11 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu Rekreacji i Turystyki w Tyrawie Wołoskiej i uchwalenia statutu
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2016-12-28 11:21
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-01-04 11:22
UCHWAŁA NR XX/126/2016
UCHWAŁA NR XX/126/2016
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2016-12-28 11:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-01-04 11:00
UCHWAŁA Nr XX/125/2016
UCHWAŁA Nr XX/125/2016
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 28 grudnia 2016 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2016 r.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2016-12-28 10:57
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-01-04 10:57
UCHWAŁA Nr XIX/124/16
 UCHWAŁA Nr XIX/124/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 16 listopada 2016 r.
 
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2016-11-16 10:54
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-01-04 10:54
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-01-04 10:55
UCHWAŁA NR XIX/123/16
 UCHWAŁA NR XIX/123/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 16 listopada 2016 r.
 
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2017”
 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2016-11-16 10:52
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-01-04 10:52
UCHWAŁA Nr XIX/122/16
UCHWAŁA  Nr XIX/122/16
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 16 listopada 2016 r.
 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2016-11-16 10:38
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-01-04 10:38
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-01-04 10:39
UCHWAŁA Nr XIX/121/16
UCHWAŁA Nr XIX/121/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 16 listopada 2016 r.
 
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2016-11-16 10:21
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-01-04 10:21
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-01-04 10:23
UCHWAŁA Nr XIX/120/2016
UCHWAŁA Nr XIX/120/2016
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 16 listopada 2016 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2016 r.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2016-11-16 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-01-04 10:19
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-01-04 10:20
UCHWAŁA Nr XVIII/119/2016
UCHWAŁA Nr XVIII/119/2016
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 27 września 2016 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2016 r.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2016-09-27 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-10-24 13:27
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-01-04 10:15
UCHWAŁA Nr XVII/118/16
UCHWAŁA Nr XVII/118/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 13 września  2016 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2016-09-13 08:33
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-10-05 08:33
UCHWAŁA Nr XVII/117/16
UCHWAŁA Nr XVII/117/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 13 września 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/107/16 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 29 czerwca 2016r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2016-09-13 08:29
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-10-05 08:30
UCHWAŁA NR XVII/116/16
 UCHWAŁA NR XVII/116/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 13 września 2016 r.
 
w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2016-09-13 08:25
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-09-13 08:25
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-10-05 08:27
UCHWAŁA NR XVII/115/16

UCHWAŁA NR XVII/115/16
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA

z dnia 13 września 2016 roku

w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych
oraz nadania statutu Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół
w Tyrawie Wołoskiej

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2016-09-13 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-10-05 08:22
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-10-05 08:22
UCHWAŁA Nr XVII/114/16
UCHWAŁA Nr XVII/114/16
RADY GMINY W TYRAWIE WOŁOSKIEJ
z dnia 13 września 2016 r.
 
w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Tyrawa Wołoska
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2016-09-13 08:17
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-10-05 08:18
UCHWAŁA Nr XVII/113/16
UCHWAŁA Nr XVII/113/16
RADY GMINY W TYRAWIE WOŁOSKIEJ
z dnia 13 września 2016 r.
 
w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tyrawa Wołoska
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2016-09-13 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-10-05 08:15
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-10-05 08:19
Uchwała Nr XVII/112/16
Uchwała Nr XVII/112/16
Rady gminy tyrawa wołoska
z dnia 13 września 2016 r.
w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2016 środków finansowych w wysokości 31 tys. z przeznaczeniem na realizację remontu drogi gminnej publicznej nr G 117402 w miejscowości Siemuszowa na dz. nr ew. 291 oraz 221.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2016-09-13 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-10-05 07:59
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-10-05 08:00
XVI/111/16 Rady Gminy Tyrawa
UCHWAŁA Nr XVI/111/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2016-06-29 12:32
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-09-19 12:32
XVI/110/16
UCHWAŁA Nr XVI/110/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2016-06-29 12:30
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-09-19 12:30
XVI/109/16
UCHWAŁA Nr XVI/109/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2016-06-29 12:28
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-09-19 12:28
XVI/108/16
Uchwała Nr XVI/108/16
Rady gminy tyrawa wołoska

z dnia 29 czerwca 2016r.
 
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2016-06-29 12:26
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-09-19 12:26
XVI/107/16
UCHWAŁA Nr XVI/107/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 29 czerwca 2016r. 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2016-06-29 12:24
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-09-19 12:24
XVI/106/16
Uchwała Nr XVI/106/16
Rady gminy tyrawa wołoska

z dnia 29 czerwca 2016r.
 
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tyrawa Wołoska
 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2016-06-29 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-09-19 12:19
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-09-19 12:20
XVI/105/2016
      UCHWAŁA Nr XVI/105/2016
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 29 czerwca 2016 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2016 r. 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2016-06-29 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-09-19 12:16
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-09-19 12:17
XVI/104/16
Uchwała Nr XVI/104/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 29 czerwca 2016 r.
 
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Tyrawa Wołoska.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2016-06-29 12:13
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-09-19 12:13
XVI/103/16
UCHWAŁA  Nr XVI/103/16
 Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 29 czerwca 2016 r.
 
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z wykonania budżetu
za 2015 rok.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2016-06-29 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-09-19 12:01
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-09-19 12:11
XV/102/16
Uchwała Nr XV/102/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 17 maja 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2016-05-17 15:07
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-06-17 15:07
XV/101/16
UCHWAŁA INTENCYJNA Nr XV/101/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 17 maja 2016 r.
 
w sprawie wyrażenia woli realizacji zadania pn. „Wykonanie termomodernizacji wraz z remontem dachu budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Siemuszowa”
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-05-17 15:05
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-06-17 15:06
XV/100/16
UCHWAŁA Nr XV/100/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 17 maja 2016 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Nadleśnictwa Brzozów.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2016-05-17 15:04
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-06-17 15:04
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 13 lipca 2020r. 18:51:42
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.