Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 3 ... 8 
UCHWAŁA Nr XXXIV/189/2018
 UCHWAŁA Nr XXXIV/189/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 22 marca 2018 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2018-03-22 12:37
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-03-22 12:37
UCHWAŁA NR XXXIV/188/2018
UCHWAŁA NR XXXIV/188/2018
z dnia 22 marca 2018 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2018-03-22 12:35
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-07-13 12:36
UCHWAŁA Nr XXXIV/187/2018
UCHWAŁA Nr XXXIV/187/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 22 marca 2018 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2018 r.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2018-03-22 12:34
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-07-13 12:34
Uchwała Nr XXXIII/186/18
 Uchwała Nr XXXIII/186/18
Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 25 stycznia 2018 r.
 
w sprawie przystąpienia Gminy Tyrawa Wołoska do realizacji  projektu
pt.: MRÓWCZY ŚWIAT
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna
Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2018-01-25 10:53
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-02-15 10:53
Uchwała Nr XXXIII/185/2018
Uchwała Nr XXXIII/185/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 25 stycznia 2018 r
 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2018-01-25 10:51
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-02-15 10:51
UCHWAŁA Nr XXXIII/184/2018
UCHWAŁA Nr XXXIII/184/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 25 stycznia 2018 r.
 
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2018”
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2018-01-25 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-02-15 10:49
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-02-15 10:50
Uchwała Nr XXXIII/183/2018
 Uchwała Nr XXXIII/183/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 25 stycznia 2018 r.
 
w sprawie nadania statutu  Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2018-01-25 10:47
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-02-15 10:47
UCHWAŁA NR XXXIII/182/2018
UCHWAŁA NR XXXIII/182/2018
z dnia 25 stycznia 2018 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
           w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na 2018 rok
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2018-01-25 10:45
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-02-15 10:45
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2018
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2018
Nr XXXIII/181/2018
   Rady Gminy Tyrawa Wołoska
  z dnia 25 stycznia 2018 roku
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2018-01-25 10:44
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-02-15 10:44
UCHWAŁA Nr XXXII/ 180 /17
UCHWAŁA Nr XXXII/ 180 /17
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 28 grudnia 2017 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2017-12-28 10:42
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-02-15 10:42
UCHWAŁA NR XXXII/179/2017
UCHWAŁA NR XXXII/179/2017
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2017-12-28 10:39
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-02-15 10:40
UCHWAŁA Nr XXXII/178/2017
UCHWAŁA Nr XXXII/178/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 28 grudnia 2017 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2017 r.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2017-12-28 10:38
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-02-15 10:38
UCHWAŁA Nr XXXI/177/2017
UCHWAŁA Nr XXXI/177/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 5 grudnia 2017 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2017 r.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2017-12-05 10:17
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-02-15 10:18
UCHWAŁA Nr XXX/176/2017
UCHWAŁA Nr XXX/176/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 16 listopada 2017 r.
 
w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2017-11-16 10:15
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-01-09 10:16
UCHWAŁA Nr XXX/175/2017
UCHWAŁA Nr XXX/175/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia  16 listopada 2017 r.
 
 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie na lata 2017-2022
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2017-11-16 10:13
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-01-09 10:14
UCHWAŁA NR XXX/174/2017
  UCHWAŁA  NR XXX/174/2017
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 16 listopada 2017 r.
 
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2017-11-16 10:12
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-01-09 10:12
UCHWAŁA NR XXX/173/2017
​ UCHWAŁA NR XXX/173/2017
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 16 listopada 2017 r.
w sprawie utraty mocy uchwały Nr XXII/103/12 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2017-11-16 10:10
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-01-09 10:10
UCHWAŁA NR XXX/172/2017
UCHWAŁA NR XXX/172/2017
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 16 listopada 2017 r.
w sprawie utraty mocy uchwały Nr XXII/102/12 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2017-11-16 10:09
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-01-09 10:09
UCHWAŁA NR XXX/171/2017
UCHWAŁA NR XXX/171/2017
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 16 listopada 2017 r.
w sprawie utraty mocy uchwały Nr XXII/101/12 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 31 października 2012 r. w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2017-11-16 10:08
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-01-09 10:08
UCHWAŁA Nr XXX/170/2017
UCHWAŁA Nr XXX/170/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia  16 listopada 2017 r.
 
w sprawie wskazania gminnej jednostki budżetowej, która utworzy rachunek dochodów
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2017-11-16 09:55
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-01-09 09:55
UCHWAŁA NR XXX/169/2017
UCHWAŁA NR XXX/169/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 16 listopada 2017 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2017-11-16 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-01-09 09:52
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-01-09 09:52
UCHWAŁA Nr XXX/168/2017
 UCHWAŁA Nr XXX/168/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 16 listopada 2017 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2017 r. 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2017-11-16 09:07
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-12-19 09:07
UCHWAŁA NR XXIX/167/2017
​ 
UCHWAŁA NR XXIX/167/2017
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 13 września 2017 roku
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2017-09-13 09:05
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-12-19 09:05
UCHWAŁA NR XXIX/166/2017
UCHWAŁA NR XXIX/166/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 13 września 2017 r.
 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2017-09-13 09:04
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-12-19 09:04
UCHWAŁA NR XXIX/165/2017
UCHWAŁA NR XXIX/165/2017
RADY GMINY w Tyrawie Wołoskiej
z dnia 13 września 2017 r.
 
w sprawie poparcia Apelu  Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2017-09-13 09:01
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-12-19 09:01
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-12-19 09:02
UCHWAŁA NR XXIX/164/2017
UCHWAŁA NR XXIX/164/2017 
z dnia 13 września 2017 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2017-09-13 08:58
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-12-19 08:59
UCHWAŁA Nr XXIX/163/2017
UCHWAŁA Nr XXIX/163/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 13 września 2017 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2017 r
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2017-09-13 08:57
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-12-19 08:57
UCHWAŁA NR XXVIII/162/2017
UCHWAŁA NR XXVIII/162/2017
z dnia 10 sierpnia 2017 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2017-08-10 12:53
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-09-04 12:53
UCHWAŁA Nr XXVIII/161/2017
 UCHWAŁA Nr XXVIII/161/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 10 sierpnia 2017 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2017 r.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2017-08-10 12:52
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-09-04 12:52
UCHWAŁA NR XXVIII/160/2017
UCHWAŁA NR XXVIII/160/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 10 sierpnia 2017
 
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozpuciu
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2017-08-10 12:50
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-09-04 12:50
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 29 maja 2020r. 12:45:58
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.