Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 ... 8 
UCHWAŁA Nr XLI/216/2018
    UCHWAŁA Nr XLI/216/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 18 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2018 r.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2018-09-18 11:34
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-10-04 11:34
Uchwała Nr XLI/215/2018
Uchwała Nr XLI/215/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 18 września 2018 r.
w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2018-09-18 11:26
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-10-04 11:26
Uchwała Nr XLI/214/2018

Uchwała Nr XLI/214/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 18 września 2018 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2018-09-18 11:25
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-10-04 11:25
UCHWAŁA Nr XLI/213/2018
UCHWAŁA Nr XLI/213/2018
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 18 września 2018 r.
w sprawie powołania Skarbnika Gminy
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2018-09-18 11:23
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-10-04 11:23
Uchwała Nr XLI/212/2018
Uchwała Nr XLI/212/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 18 września 2018 r.
w sprawie odwołania skarbnika gminy Tyrawa Wołoska
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2018-09-18 11:21
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-10-04 11:21
UCHWAŁA Nr XL/211/2018
UCHWAŁA Nr XL/211/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
Z dnia 20 lipca 2018 r.
W sprawie ustalenia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2018-07-20 11:20
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-10-04 11:20
Uchwała XL/210/2018
Uchwała XL/210/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 20 lipca 2018 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 6 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 308/1 położonej w miejscowości Rakowa oraz części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 307 położonej w miejscowości Rakowa
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2018-07-20 11:18
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-10-04 11:18
Uchwała Nr XXXIX/209/2018
Uchwała Nr XXXIX/209/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 9 lipca 2018 r.

w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy Tyrawa Wołoska

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2018-07-09 11:06
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-10-04 11:06
UCHWAŁA NR XXXIX/208/2018
UCHWAŁA NR XXXIX/208/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 9 lipca 2018 r.

w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie podziału Powiatu Sanockiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2018-07-09 10:59
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-10-04 10:59
UCHWAŁA NR XXXIX/207/2018
UCHWAŁA NR XXXIX/207/2018
z dnia 9 lipca 2018 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2018-07-09 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-10-04 10:58
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-10-04 10:58
UCHWAŁA Nr XXXIX/206/2018
UCHWAŁA Nr XXXIX/206/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 9 lipca 2018 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2018 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2018-07-09 10:55
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-10-04 10:55
Uchwała Nr XXXVIII/205/2018

Uchwała Nr XXXVIII/205/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 21 czerwca 2018 r.

 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 r.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2018-06-21 10:53
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-10-04 10:54
Uchwała Nr XXXVIII/204/2018
Uchwała Nr XXXVIII/204/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Tyrawa Wołoska.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2018-06-21 10:50
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-10-04 10:51
UCHWAŁA Nr XXXVIII/203/2018
UCHWAŁA  Nr XXXVIII/203/2018

Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z wykonania budżetu za 2017 rok.


 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłBarbara Biskup Nitka - Skarbnik Gminy2018-06-21 10:49
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-10-04 10:49
UCHWAŁA Nr XXXVII/202/18
UCHWAŁA Nr XXXVII/202/18

Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 30 maja 2018 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na podstawie umowy darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Tyrawa Wołoska
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłBarbara Biskup Nitka - Skarbnik Gminy2018-05-30 10:47
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-10-04 10:47
UCHWAŁA Nr XXXVII/201/18
UCHWAŁA Nr XXXVII/201/18
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 30 maja 2018 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na podstawie umowy darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Tyrawa Wołoska
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2018-05-30 10:45
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-05-30 10:44
UCHWAŁA NR XXXVII/200/2018
UCHWAŁA NR XXXVII/200/2018
z dnia 30 maja 2018 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłBarbara Biskup Nitka - Skarbnik Gminy2018-05-30 12:59
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-07-13 13:00
UCHWAŁA Nr XXXVII/199/2018
UCHWAŁA Nr XXXVII/199/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 30 maja 2018 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2018 r.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłBarbara Biskup Nitka - Skarbnik Gminy2018-05-30 12:58
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-07-13 12:58
UCHWAŁA NR XXXV/197/2018
UCHWAŁA NR XXXV/197/2018
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 13 kwietnia 2018 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tyrawa Wołoska dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Tyrawa Wołoska

Załączniki:

197 zalacznik1. Typ pliku: doc 14.72 KB
197 zalacznik2. Typ pliku: doc 18.96 KB
197 zalacznik3. Typ pliku: doc 20.82 KB
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłBarbara Biskup Nitka - Skarbnik Gminy2018-04-13 12:56
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-07-13 12:56
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-07-13 12:56
UCHWAŁA NR XXXV/196/2018
UCHWAŁA NR XXXV/196/2018
z dnia 13 kwietnia 2018 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłBarbara Biskup Nitka - Skarbnik Gminy2018-04-13 12:54
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-07-13 12:55
Uchwała Nr XXXIV/195/2018
Uchwała Nr XXXIV/195/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 22 marca 2018 r.
 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2018
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłMarian Kurasz - Sekretarz Gminy2018-03-22 12:53
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-07-13 12:53
UCHWAŁA NR XXXIV/194/2018
UCHWAŁA NR XXXIV/194/2018
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w 2018 roku
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłMarian Kurasz - Sekretarz Gminy2018-03-22 12:52
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-07-13 12:52
Uchwała Nr XXXIV/193/2018
Uchwała Nr XXXIV/193/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Tyrawa Wołoska na stałe obwody głosowania, ustalenia ichbnumerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłMarian Kurasz - Sekretarz Gminy2018-03-22 12:50
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-07-13 12:50
Uchwała Nr XXXIV/192/2018
Uchwała Nr XXXIV/192/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Tyrawa Wołoska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłBarbara Biskup Nitka - Skarbnik Gminy2018-03-22 12:47
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-07-13 12:48
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-07-13 12:48
Uchwała Nr XXXIV/191/2018
 
Uchwała Nr  XXXIV/191/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 22 marca 2018 r.

 
w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 6 w prowadzonych przez Gminę Tyrawa Wołoska placówkach oświatowych
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłBarbara Biskup Nitka - Skarbnik Gminy2018-03-22 12:46
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-07-13 12:47
UCHWAŁA Nr XXXIV/189/2018
 UCHWAŁA Nr XXXIV/189/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 22 marca 2018 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłBarbara Biskup Nitka - Skarbnik Gminy2018-03-22 12:37
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-03-22 12:37
UCHWAŁA NR XXXIV/188/2018
UCHWAŁA NR XXXIV/188/2018
z dnia 22 marca 2018 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłBarbara Biskup Nitka - Skarbnik Gminy2018-03-22 12:35
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-07-13 12:36
UCHWAŁA Nr XXXIV/187/2018
UCHWAŁA Nr XXXIV/187/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 22 marca 2018 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2018 r.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłBarbara Biskup Nitka - Skarbnik Gminy2018-03-22 12:34
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-07-13 12:34
Uchwała Nr XXXIII/186/18
 Uchwała Nr XXXIII/186/18
Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 25 stycznia 2018 r.
 
w sprawie przystąpienia Gminy Tyrawa Wołoska do realizacji  projektu
pt.: MRÓWCZY ŚWIAT
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna
Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłZofia Rudkowska - Przewodnicząca Rady Gminy2018-01-25 10:53
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-02-15 10:53
Uchwała Nr XXXIII/185/2018
Uchwała Nr XXXIII/185/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 25 stycznia 2018 r
 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłZofia Rudkowska - Przewodnicząca Rady Gminy2018-01-25 10:51
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-02-15 10:51
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 15 października 2018r. 11:32:21
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.