Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
UCHWAŁA Nr XXX/176/2017
UCHWAŁA Nr XXX/176/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 16 listopada 2017 r.
 
w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2017-11-16 10:15
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-01-09 10:16
UCHWAŁA Nr XXX/175/2017
UCHWAŁA Nr XXX/175/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia  16 listopada 2017 r.
 
 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie na lata 2017-2022
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2017-11-16 10:13
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-01-09 10:14
UCHWAŁA NR XXX/174/2017
  UCHWAŁA  NR XXX/174/2017
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 16 listopada 2017 r.
 
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2017-11-16 10:12
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-01-09 10:12
UCHWAŁA NR XXX/173/2017
​ UCHWAŁA NR XXX/173/2017
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 16 listopada 2017 r.
w sprawie utraty mocy uchwały Nr XXII/103/12 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2017-11-16 10:10
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-01-09 10:10
UCHWAŁA NR XXX/172/2017
UCHWAŁA NR XXX/172/2017
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 16 listopada 2017 r.
w sprawie utraty mocy uchwały Nr XXII/102/12 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2017-11-16 10:09
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-01-09 10:09
UCHWAŁA NR XXX/171/2017
UCHWAŁA NR XXX/171/2017
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 16 listopada 2017 r.
w sprawie utraty mocy uchwały Nr XXII/101/12 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 31 października 2012 r. w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2017-11-16 10:08
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-01-09 10:08
UCHWAŁA Nr XXX/170/2017
UCHWAŁA Nr XXX/170/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia  16 listopada 2017 r.
 
w sprawie wskazania gminnej jednostki budżetowej, która utworzy rachunek dochodów
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2017-11-16 09:55
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-01-09 09:55
UCHWAŁA NR XXX/169/2017
UCHWAŁA NR XXX/169/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 16 listopada 2017 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2017-11-16 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-01-09 09:52
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-01-09 09:52
UCHWAŁA Nr XXX/168/2017
 UCHWAŁA Nr XXX/168/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 16 listopada 2017 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2017 r. 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2017-11-16 09:07
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-12-19 09:07
UCHWAŁA NR XXIX/167/2017
​ 
UCHWAŁA NR XXIX/167/2017
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 13 września 2017 roku
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2017-09-13 09:05
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-12-19 09:05
UCHWAŁA NR XXIX/166/2017
UCHWAŁA NR XXIX/166/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 13 września 2017 r.
 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2017-09-13 09:04
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-12-19 09:04
UCHWAŁA NR XXIX/165/2017
UCHWAŁA NR XXIX/165/2017
RADY GMINY w Tyrawie Wołoskiej
z dnia 13 września 2017 r.
 
w sprawie poparcia Apelu  Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2017-09-13 09:01
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-12-19 09:01
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-12-19 09:02
UCHWAŁA NR XXIX/164/2017
UCHWAŁA NR XXIX/164/2017 
z dnia 13 września 2017 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłBarbara Biskup Nitka - Skarbnik Gminy2017-09-13 08:58
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-12-19 08:59
UCHWAŁA Nr XXIX/163/2017
UCHWAŁA Nr XXIX/163/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 13 września 2017 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2017 r
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłBarbara Biskup Nitka - Skarbnik Gminy2017-09-13 08:57
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-12-19 08:57
UCHWAŁA NR XXVIII/162/2017
UCHWAŁA NR XXVIII/162/2017
z dnia 10 sierpnia 2017 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłZofia Rudkowska - Przewodnicząca Rady Gminy2017-08-10 12:53
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-09-04 12:53
UCHWAŁA Nr XXVIII/161/2017
 UCHWAŁA Nr XXVIII/161/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 10 sierpnia 2017 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2017 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłZofia Rudkowska - Przewodnicząca Rady Gminy2017-08-10 12:52
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-09-04 12:52
UCHWAŁA NR XXVIII/160/2017
UCHWAŁA NR XXVIII/160/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 10 sierpnia 2017
 
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozpuciu
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłZofia Rudkowska - Przewodnicząca Rady Gminy2017-08-10 12:50
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-09-04 12:50
UCHWAŁA NR XXVIII/159/2017
UCHWAŁA NR XXVIII/159/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 10 sierpnia 2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej i Gimnazjum w Tyrawie Wołoskiej w Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłZofia Rudkowska - Przewodnicząca Rady Gminy2017-08-10 12:49
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-09-04 12:49
UCHWAŁA NR XXVII/158/2017
UCHWAŁA NR XXVII/158/2017
z dnia 29 czerwca  2017 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłZofia Rudkowska - Przewodnicząca Rady Gminy2017-06-29 12:47
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-09-04 12:47
UCHWAŁA Nr XXVII/157/2017
UCHWAŁA Nr XXVII/157/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 29 czerwca 2017 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2017 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłZofia Rudkowska - Przewodnicząca Rady Gminy2017-06-29 12:46
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-09-04 12:46
Uchwała Nr XXVII/156/2017
Uchwała Nr XXVII/156/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 29 czerwca 2017 r
 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłZofia Rudkowska - Przewodnicząca Rady Gminy2017-06-29 12:44
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-09-04 12:44
UCHWAŁA Nr XXVII/155/2017

UCHWAŁA Nr XXVII/155/2017
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA

z dnia  29 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/115/16 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych
oraz nadania statutu Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół
w Tyrawie Wołoskiej

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłZofia Rudkowska - Przewodnicząca Rady Gminy2017-06-29 12:42
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-09-04 12:42
UCHWAŁA NR XXVII/154/2017
UCHWAŁA NR XXVII/154/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej i Gimnazjum w Tyrawie Wołoskiej w Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłZofia Rudkowska - Przewodnicząca Rady Gminy2017-06-29 12:40
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-09-04 12:40
UCHWAŁA Nr XXVII/153/2017
UCHWAŁA  Nr XXVII/153/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z wykonania budżetu
za 2016 rok.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłZofia Rudkowska - Przewodnicząca Rady Gminy2017-06-29 12:19
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-09-04 12:19
UCHWAŁA Nr XXVI/152/17 Rady Gm
UCHWAŁA Nr XXVI/152/17
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia  30 maja 2017 r.
 
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłZofia Rudkowska - Przewodnicząca Rady Gminy2017-05-30 12:17
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-09-04 12:17
UCHWAŁA NR XXVI/151/2017
  UCHWAŁA NR XXVI/151/2017
z dnia 30 maja 2017 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłZofia Rudkowska - Przewodnicząca Rady Gminy2017-05-30 12:15
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-09-04 12:15
UCHWAŁA Nr XXVI/150/2017
     UCHWAŁA Nr XXVI/150/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 30 maja 2017 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2017 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłZofia Rudkowska - Przewodnicząca Rady Gminy2017-05-30 12:14
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-09-04 12:14
UCHWAŁA Nr XXV/149/2017
UCHWAŁA Nr XXV/149/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 12 maja 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/87/04 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłZofia Rudkowska - Przewodnicząca Rady Gminy2017-05-12 12:12
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-09-04 12:12
UCHWAŁA Nr XXV/148/2017
 
UCHWAŁA Nr XXV/148/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 12 maja 2017 r.
w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej
w formie placówki opiekuńczej
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłZofia Rudkowska - Przewodnicząca Rady Gminy2017-05-12 12:11
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-09-04 12:11
UCHWAŁA NR XXV/147/2017
UCHWAŁA NR XXV/147/2017
z dnia 12 maja 2017 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłZofia Rudkowska - Przewodnicząca Rady Gminy2017-05-12 15:15
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-05-19 15:16
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 21 stycznia 2018r. 23:31:31
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.