XML
Zapytanie ofertowe

IIiGG.271.20.2021.ED                                                                      Tyrawa Wołoska 13.10.2021r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zadania pn.:

1. „Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 263 w miejscowości Rozpucie w km 0+025-0+060; 0+100-0+115 oraz na dz. nr 1148 w miejscowości Rozpucie w km 0+000-0+080 ”

2. „Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 874 w miejscowości Tyrawa Wołoska w km 0+000-0+105”

 

I.                 NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Tyrawa Wołoska

38 – 535 Tyrawa Wołoska

Tyrawa Wołoska 175

NIP 687-17-85-094, REGON 370440761

134656931, fax 134656924

www.tyrawa.pl

 

II.                  OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

1.      Ewa Dudka, tel. 134656929, e-mail: dudka@tyrawa.pl

2.      Krystian Domaradzki, tel. 134656922, e-mail: kdomaradzki@tyrawa.pl

III.                OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zapytania jest złożenie propozycji cenowej na wykonanie:

       1. „Przebudowy drogi gminnej na dz. nr 263 w miejscowości Rozpucie w km 0+025-                                         

            0+060; 0+100-0+115 oraz na dz. nr 1148 w miejscowości Rozpucie  w km 0+000-

            0+080”

       2. „Przebudowy drogi gminnej na dz. nr 874 w miejscowości Tyrawa Wołoska w km

           0+000-0+105”
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2021-10-13
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-10-13 12:00
Modyfikacja Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2021-11-05 13:01