XML
Głosowania jawne Radnych Rady Gminy na II sesji w dniu 12.12.2018r.
Głosowania jawne Radnych Rady Gminy na II sesji w dniu 12.12.2018r.

1 Głosowanie wniosek o usunięcie 7 punku z obrad sesji rady gminy
2 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG wraz ze zmianami
3 wniosek w spawie ilości 2 wiceprzewodniczących rady gminy
4 Skład komisji skrutacyjnej do wyboru wiceprzewodniczących Rady Gmniny
5 zamknięcie listy kandydatów na wiceprzwodniczących
6 Wniosek o liczbę członków komisji rewizyjnej - 5 osób
6.1 Zakończenie listy kandydatów do komisji rewizyjnej
7 Wniosek o gosowanie zasady wyboru poszczególnych kandydatów do komisji rewizyjnej
8 Kandydat Bartłomiej Czerepaniak
9 Kandydat Radosław Babina
10 Kandydat Bożena Drzyzga
11 Kandydat Andrzej Wołoszyn
12 Kandydat Joanna Szylak
13 Kandydat Grzegorz Martowicz
14 Kandydat Bartosz Nitka
15 Kandydat Jan Wołoszyn
16 Wniosek o składu 5 osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Tyrawa
17 Zamknięcie listy kandydatów Komisji Skarg i Wniosków
18 Wniosek w sprawie zasad głosaowania na przewodniczącego Komisji skarg i wniosków
19 Kandydat Grzegorz Martowicz
20 Kandydat Radosław Babina
21 Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Tyrawa (projekt uchwały nr II-4-2018)
22 wniosek ilości 5 członków w komisji finansów oraz Oświatowej
23 wniosek o dowolną ilość członków w komisji Finansów oraz oświatowej
24 Zamknięcie listy kandydatów do komisji finansów
25 Wniosek o głosowanie na poszczególnych kandydatów do komisji finansów
26 Kandydat Joanna Szylak
27 kandydat Bartosz Nitka
28 kandydat Grzegorz Górniak
29 kandydat Stanisław Chabko
30 kandydat Jan Wołoszyn
31 kandydat Radosław Babina
32 kandydat Józef Suwaj
33 kandydat Bożena Drzyzga
34 wniosek o uzupełnienie składu komisji spośród radnych który otrzymali jednakową ilość głosów
35 Kandydat Stanisław Chabko
36 Kandydat Jan Wołszyn
37 Kandydat Bożena Drzyzga
38 Kandydat Jan Wołszyn
39 Kandydat Bożena Drzyzga
40 Zamknięcie listy kandydatów do Komisji Oświaty
41 Uchwała w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Tyrawa Wołoska, ustalenia przedmiotu ich działania i skaładów osobowych (projekt uchwały nr II-5-2018)
42 wniosek o zmianę w uchwale w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Tyrawa Wołoska wynagrodzenie zasadnicze 4000, dodatek funkcyjny 1000, dodatek specjalny 20%
43 wniosek o zmianę w uchwale w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Tyrawa Wołoska wynagrodzenie zasadnicze 4000, dodatek funkcyjny 1900, dodatek specjalny 30%
44 wniosek o zmianę w uchwale w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Tyrawa Wołoska wynagrodzenie zasadnicze 4700, dodatek funkcyjny 1900, dodatek specjalny 40%
45 Uchwała w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Tyrawa Wołoska (projekt Uchwały nr II-6-2018)
46 wniosek o nieodczytywanie treści uchwał
47 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska na 2018 r. (projekt uchwały nr II-7-2018)
48 Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019” (projekt  uchwały nr II-8-2018)
49 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych (projekt uchwały nr II-9-2018)
50 Uchwała w sprawie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji (projekt  uchwały nr II-10-2018)
51 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (projekt  uchwały nr II-11-2018)
52 Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego  w ramach wieloletniego rządowego programu” Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (projekt  uchwały nr II-12-2018)
53 Uchwała w sprawie zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej (projekt  uchwały nr II-13-2018)
54 Wniosek o utworzenie Komisji Statutowej
55 Uchwała w sprawie Statutu Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr II-14-2018)

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2018-12-14
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-12-14 10:06
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2018-12-21 10:36
Dodano do archiwum Admin Administrator - Admin