XML
INFORMACJA

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 9b ustawy dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010)  miejscem zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych jest:

Zakład Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów

ul. Piastowska 22, 37-700 Przemyśl

Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2020-06-04
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-06-04 14:56
Dodano do archiwum