XML
I N F O R M A C J A
I N F O R M A C J A
 
o składzie i siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Tyrawie Wołoskiej powołanej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu  RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.w skład komisji wchodzą: 

1. Maria Jasińska                          Przewodniczący Komisji 
2. Katarzyna Gibała                      Z-ca Przewodniczącego Komisji 
3. Ilona Nitka                              Członek Komisji  
4. Izabela Wota-Zięba                  Członek Komisji   
5. Piotr Nitka                              Członek Komisji   
6. Czesław Nitka                          Członek Komisji  
7. Magdalena Maksym                  Członek Komisji
 

Siedziba Komisji mieści się w budynku Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej p. Nr 4. Tel. 13 4656933 , w dniu wyborów Tel. 4656927. Fax 13 4656924
Przewodniczący Komisji
   Maria Jasińska

 

Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-09-21
Publikujący -