XML
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 35/11 w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej
R.Org.0050.35.2011 
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 35/11
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 19 września 2011 r. 
w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej . 
Na podstawie art. 182 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) 
p o w o ł u j ę 
§ 1 
 Obwodową Komisję Wyborczą Nr 1 w Tyrawie Wołoskiej w następującym składzie:     
1. Maria Jasińska                          zam. Tyrawa Wołoska
2. Piotr Nitka                                   zam. Tyrawa Wołoska
3. Katarzyna Gibała                       zam. Siemuszowa
4. Czesław Nitka                           zam. Rozpucie
5. Ilona Nitka                                  zam. Rozpucie
6. Izabela Wota – Zięba               zam. Rozpucie
7. Magdalena Maksym                 zam. Rozpucie 
§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-09-19
Publikujący -