XML
Zarządzenie Nr 27/11 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na umieszczanieobwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

R.Org.0050.27.2011

Zarządzenie Nr 27/11
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Tyrawa Wołoska miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r, - Kodeks wyborczy ( Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn.zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Wyznaczam tablice ogłoszeń znajdujące się na terenie gminy Tyrawa Wołoska jako miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP wyznaczonych na dzień 9 października 2011 r. Tyrawa Wołoska – 4 tablice ( UG, GOK, Tyrawa Centrum, Tyrawa Góra), Hołuczków, Rakowa, Rozpucie, Siemuszowa.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
 Mieczysław Czapor
 

Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-09-05
Publikujący -