Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
zapraszam na XXVII sesję Rady Gminy Tyrawa Wołosk

Serdecznie zapraszam na XXVII sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska, którą zwołuję na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.).  Sesja odbędzie się 30 czerwca 2021 r. /środa/  o godz.  15.00  w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej

z następującym porządkiem obrad:

1.                 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.                 Przyjęcie porządku obrad.

3.                 Przyjęcie protokołu z XXIV sesji RG.

4.                 Przyjęcie protokołu z XXV sesji RG.

5.                 Przyjęcie protokołu z XXVI sesji RG.

6.                 Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

7.                 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego za 2020 r.

8.                 Informacje Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

9.                 Sprawozdanie z działalności Komisji Rady.

10.             Raport o stanie Gminy Tyrawa Wołoska

a)                 debata nad raportem,

b)                 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska wotum zaufania.

11.             Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe za 2020 rok.

12.             Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w/s sprawozdania Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z wykonania budżetu gminy
za 2020 rok.

13.             Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy
za 2020 rok.

14.             Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za 2020 rok.

15.             Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za 2020 rok.

16.             Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Tyrawa Wołoska za 2020 rok.

17.             Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie dot. zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska za 2020 r..

18.             Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Tyrawa Wołoska.

19.             Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Tyrawa Wołoska na 2021 r.

20.             Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska.

21.             Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
w trybie bezprzetargowym.

22.             Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Apelu do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w związku z pracami Komisji Europejskiej nad „Unijną strategią na rzecz bioróżnorodności 2030. Przywracanie przyrody do naszego życia”.

23.             Podjęcie uchwały w sprawie  określenia średniej ceny jednostki paliwa
w Gminie Tyrawa Wołoska na rok szkolny 2021/2022 dla
rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówki oświatowej.

24. Wolne wnioski i zapytania. Odpowiedzi na zapytania.

25. Odpowiedzi na zapytania innych uczestników obrad.

26. Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.

27. Zamknięcie obrad sesji.

 Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska
Mariusz Duszczyński

 

powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2021-06-28
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2021-06-28 15:03
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2021-06-28 15:05
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 29 września 2022r. 21:43:41
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.