XML
Zawiadamiam, że w dniu 13 kwietnia 2018r. o godz. 15:00 odbędzie się XXXV sesja Rady Gminy Tyrawa Wołoska
OGŁOSZENIE
 
Zawiadamiam, że w dniu 13 kwietnia 2018r. /piątek/ o godz. 1500
w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej odbędzie się XXXV sesja /nadzwyczajna/ Rady Gminy Tyrawa Wołoska

 
 
Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr XXXV/196/18)
  2. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/190/18 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tyrawa Wołoska dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr XXXV/197/18)
  1. Zakończenie sesji.
 
 
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2018-04-13
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-04-13 09:23