XML
Jednomandatowe okręgi wyborcze – konsultacje społeczne
Jednomandatowe okręgi wyborcze – konsultacje społeczne
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska przeprowadza w dniach 29.08.2012 r. do 10.09.2012 r. konsultacje społeczne projektu podziału Gminy Tyrawa Wołoska na jednomandatowe okręgi wyborcze opracowanego zgodnie z Kodeksem wyborczym z dnia 5 stycznia 2011 r.
 
Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) podział na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy powinien nastąpić do dnia 1 listopada 2012 r. Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału, w którym rada dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze. Zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady gminy niebędącej miastem na prawach powiatu wybiera się jednego radnego. W związku z powyższym przedstawiam do konsultacji społecznej projekt podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczbę wybieranych radnych.
Swoje uwagi w przedmiotowej sprawie można zgłaszać w pokoju Nr 14 w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy.

 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Podział Gminy Tyrawa Wołoska na okręgi wyborcze Plik doc 44.50 KB
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2012-08-28
Publikujący -