XML
ZARZĄDZENIE NR 54/14

ZARZĄDZENIE NR 54/14
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 14 listopada 2014 r.
 
w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2015 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015– 2023.

ZARZĄDZENIE NR 54/14
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 14 listopada 2014 r. 

w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2015 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015– 2023. 

        Na podstawie art. 52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX/211/2010 z dnia 28 października 2011 r. Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

WÓJT GMINY

zarządza co następuje 

§ 1 

1.     Opracowuje się projekt budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2015 rok w formie uchwały budżetowej wraz z załącznikami, objaśnieniem   i uzasadnieniem.

2.     Opracowuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyrawa

     Wołoska na lata 2015 – 2023 wraz z prognozą długu . 

§ 2 

Projekty o których mowa w § 1 przedkłada się: 

1)    Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie celem zaopiniowania,

2)    Radzie Gminy Tyrawa Wołoska. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

 

 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Opinia RIO 2014-12-05-1 Plik pdf 657.86 KB
Opinia RIO 2014-12-05-2 Plik pdf 1.30 MB
Opinia RIO 2014-12-05-3 Plik pdf 1.60 MB
ZARZĄDZENIE NR 54-14 Plik pdf 17.24 MB
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2014-12-11
Publikujący -