XML
FORMA PRAWNA

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (2001 Dz. U. Nr 142 poz. 1591) 

 Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (2003 Dz. U. Nr 159 poz. 1547)

Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (2002 Dz. U. Nr 113 poz. 984)

 

Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (2009 Dz. U. Nr 52 poz. 420)

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (2008 Dz. U. Nr 223 poz. 1458)

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłPaweł Malarczuk - Informatyk2010-09-30
Publikujący -
Dodano do archiwum