Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Protokół Nr I/2018
Protokół Nr I/2018
z I sesji zwyczajnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska VIII kadencji,
 która odbyła się w dniu 19 listopada 2018 r.
w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej

Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia
8 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji rad gmin i rad powiatów termin pierwszej sesji rady gminy w Tyrawie Wołoskiej został ustalony na dzień 19 listopada 2018 r. o godzinie 16.00 z następującym porządkiem obrad:
 1. wydanie zaświadczeń o wyborze przez terytorialną komisję wyborczą;
 2. złożenie ślubowania przez radnych;
 3. wybór przewodniczącego rady;
 4. złożenie ślubowania przez wójta
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 8 listopada 2018 r.
w sprawie zwołania pierwszych sesji rad gmin i rad powiatów stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Do czasu wyboru przewodniczącego rady gminy prowadzenie obrad powierzono najstarszemu wiekiem radnemu, Panu Józefowi Suwajowi.
Pan Józef Suwaj otworzył obrady pierwszej sesji Rady Gminy Tyrawa Wołoska witając:
- Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Tyrawie Wołoskiej Panią Katarzynę Gibałę;
- Zastępcę Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Tyrawie Wołoskiej Panią Elżbietę Biskup;
- Wójta Elekta – Panią Teresę Brzeżawską-Juszczak;
- Sekretarza Gminy – Pana Mariana Kurasza;
- Skarbnik Gminy – Panią Dorotę Czuryło;
- Radnych oraz Sołtysów miejscowości;
- Pana Stanisława Lewickiego – Radnego Powiatu Sanockiego;
- Radcę prawną – Panią Faustynę Krasulak;
oraz wszystkich zaproszonych gości
Ustawowy skład rady Gminy Tyrawa Wołoska wynosi 15 radnych. W sesji uczestniczyło 15 radnych.
Ad. a/ Prowadzący obrady poprosił Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Tyrawie Wołoskiej Panią Katarzynę Gibałę o wręczenie zaświadczeń
o wyborze nowo wybranym radnym.
Pani Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Tyrawie Wołoskiej Pani Katarzyna Gibała pogratulowała nowo wybranym radnym oraz wręczyła zaświadczenia o wyborze.
Zaświadczenia otrzymało 15 radnych.
Ad. b/ Prowadzący obrady poinformował, że warunkiem przystąpienia do wykonywania mandatu radnego jest złożenie ślubowania. Pan Józef Suwaj odczytał rotę ślubowania:
Wierny konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”
Pan Józef Suwaj odczytał kolejno nazwiska radnych:
 1. Radosław Mariusz Babina
 2. Stanisław Chabko
 3. Bartłomiej Czerepaniak
 4. Bożena Drzyzga
 5. Mariusz Duszczyński
 6. Grzegorz Stanisław Górniak
 7. Dawid Grzegorz Jach
 8. Grzegorz Marek Martowicz
 9. Bartosz Nitka
 10. Jacek Michał Pisz
 11. Józef Suwaj
 12. Joanna Marzena Szylak
 13. Andrzej Wołoszyn
 14. Edward Wołoszyn
 15. Jan Wołoszyn
 
Radni, wstając, potwierdzali wolę złożenia ślubowania słowami:
    „ślubuję”, według woli dodawali: „Tak mi dopomóż Bóg”.
Po złożeniu ślubowania radni objęli mandat radnego Rady Gminy Tyrawa Wołoska.
Lista obecności stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.
****************************************************************
Ad. c/  Wybór przewodniczącego Rady Gminy Tyrawa Wołoska.
Wybór przewodniczącego Rady Gminy dokonuje się w głosowaniu tajnym.
W tym celu przygotowane są  karty do głosowania oraz urna.
Spośród radnych  wybierana jest 3 – osobowa Komisja Skrutacyjna. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą jednocześnie kandydować na przewodniczącego rady. Prowadzący obrady poprosił o podawanie kandydatur.
Skład komisji skrutacyjnej:
 1. Bartosz Nitka
 2. Dawid Jach
 3. Grzegorz Górniak
Skład komisji zostaje poddany pod głosowanie.
Radna Pani Joanna Szylak zwróciła uwagę na to, iż w sytuacji braku sprzętu umożliwiającego przeprowadzenie głosowania imiennego należy przygotować karty imiennego głosowania. Inaczej głosowanie jest nieważne.
W związku z koniecznością przygotowania listy głosowania imiennego zarządzono 10 min. przerwy.
Po przerwie rada poprzez głosowanie imienne jednogłośnie wybrała skład Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został Radny Pan Bartosz Nitka.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przeczytał regulamin głosowania na Przewodniczącego Rady Gminy Tyrawa Wołoska. Regulamin stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Pan Józef Suwaj poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady Gminy Tyrawa Wołoska.
Otwarto listę kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy Tyrawa Wołoska:
Radny Pan Stanisław Chabko zgłosił:
- Radnego Pana Mariusza Duszczyńskiego – wyraził zgodę
Radny Pan Jacek Pisz zgłosił:
- Radną Panią Joannę Szylak – nie wyraziła zgody
Radny Pan Radosław Babina zgłosił:
- Radnego Pana Stanisława Chabko – nie wyraził zgody.
Wobec tego jedynym zgłoszonym kandydatem na Przewodniczącego Rady Gminy został Radny Pan Mariusz Duszczyński.
Zgodnie z regulaminem rozdano karty do głosowania. Po rozdaniu wszystkich 15 kart przystąpiono do głosowania.
Pan Józef Suwaj kolejno odczytywał z imienia i nazwiska radnych, którzy podchodzili do wybranego w tym celu miejsca w celu oddania głosu.
Po zakończonej procedurze głosowania oraz po obliczeniu głosów komisja skrutacyjna odczytała protokół z głosowania w wyborach na Przewodniczącego Rady Gminy Tyrawa Wołoska w dniu 19.11.2018 r. Protokół stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Uprawnionych do głosowania jest 15 radnych. Minimalna liczba głosów do dokonania ważnego wyboru przewodniczącego rady gminy wynosi 8 radnych.
Za wyborem Pana Mariusza Duszczyńskiego na Przewodniczącego Rady Gminy Tyrawa Wołoska głosowało 14 radnych. Wobec czego kandydat otrzymał bezwzględną większość głosów.
Pan Józef Suwaj przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Tyrawa Wołoska.
Uchwałę nr I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Tyrawa Wołoska podjęto w głosowaniu tajnym: 14 głosów „za”, 1 głos „przeciw” przy 15 głosujących.
Uchwała nr I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Tyrawa Wołoska stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska Radny Pan Mariusz Duszczyński zabrał głos:
„ Dziękuję za wybór na Przewodniczącego Rady Gminy Tyrawa Wołoska oraz obiecuję, że dołożę wszelkich starań, aby godnie i dobrze pełnić swoją funkcję.”
Pan Mariusz Duszczyński podziękował Wyborcom, Pani Teresie Brzeżawskiej –Juszczak oraz radnym za zaufanie, jakim go obdarzyli a także przybyłej Pani Monice Brewczak i objął prowadzenie sesji jako Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska.
****************************************************************
Ad. d/  Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej o wręczenie zaświadczenia o wyborze Pani Teresie Brzeżawskiej – Juszczak na Wójta Gminy Tyrawa Wołoska.
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej pogratulowała Pani Teresie Brzeżawskiej - Juszczak wyboru na Wójta Gminy Tyrawa Wołoska w wyborach w dniu 21 października 2018 r.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Duszczyński poprosił Wójta Elekta Panią Teresę Brzeżawską -Juszczak o złożenie ślubowania.
Wójt Elekt Pani Teresa Brzeżawska –Juszczak złożyła ślubowanie:
„Obejmując urząd wójta gminy uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego
i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”

Wójt Gminy Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak: „Słowa zawarte
w przysiędze oddały już wszystko, wiec nie będę się powtarzała.  Był okres kampanii wyborczej, rozmawiałam z mieszkańcami wszystkich miejscowości. Ze swojej strony dołożę wszelkich starań, tak samo jak wybrani przeze mnie radni, aby poprawić jakość życia mieszkańców tej gminy.  Tak, aby żyło nam się tu znacznie lepiej. I żebyśmy byli wszyscy dumni z naszej gminy. Dziękuję bardzo.”

Przewodniczący Rady Gminy: „Jeszcze raz gratuluję Pani Teresie Brzeżawskiej – Juszczak, ponieważ włożyła mnóstwo pracy. Dziękuję Panu Stanisławowi Lewickiemu, Panu Adamowi Drozdowi oraz Pani Monice Brewczak za pomoc.”
Dziękuję wszystkim zebranym na dzisiejszej sesji. Myślę, że następna sesja będzie lepiej przygotowana – ja ze swojej strony postaram się o to.
Dziękuję wszystkim za udział i zamykam sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska
Zakończenie sesji o godzinie 16.55
 
Przewodniczący Rady  Gminy
Maruisz Duszczyński
 
Protokołowała:
Urszula Wisłocka
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2018-12-12
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-12-14 09:54
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-12-14 09:57
Dodano do archiwum Paweł Malarczuk - Informatyk
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 28 lutego 2020r. 15:25:07
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.