Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
PROTOKÓŁ Nr XXXV/2018
PROTOKÓŁ  Nr XXXV/2018
z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia  13 kwietnia 2018 r.
 
O godz. 1500 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Rudkowska otworzyła obrady XXXV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska w kadencji 2014-2018.
 
Witając:
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
Sekretarza Gminy – Pana Mariana Kurasza
Skarbnika Gminy  - Panią Barbarę Biskup Nitkę
Radcę Prawnego – Panią Faustynę Krasulak
 
Panie i Panów radnych  obecnych na sesji:
 
 1. Maciej Batorski
 2. Stanisław Białecki
 3. Daniel Bilański
 4. Ryszard Burzyński
 5. Teresa Brzeżawska – Juszczak
 6. Stanisław Chabko
 7. Tomasz Czapor
 8. Grzegorz Jasiński
 9. Anna Kuzicka-Maniawska
 10. Janusz Nitka
 11. Zofia Rudkowska
 12.  Jolanta Tomaszewska
 13. Tomasz Wołoszyn
   
Nieobecni radni:
 1. Zenon Bodnar
 2. Ireneusz Bobyk
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Oraz sołtysów:
 1. Tyrawa Wołoska – Pana Stanisława Jarzynę
 1. Rakowa – Panią Bożenę Drzyzgę
 2. Siemuszowa – Pana Stanisława Górniaka
 3. Hołuczków – Pana Mirosława Kozłowskiego
 4. Rozpucie – Pana Janusza Nitka
   
Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
 
Przewodnicząca obradom sesji przedstawiła porządek sesji nadzwyczajnej :
 Proponowany porządek obrad:
 
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr XXXV/196/2018)
 2. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/190/18 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tyrawa Wołoska dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Tyrawa Wołoska (projekt uchwały nr XXXV/197/18)
3.Zakończenie sesji.
*****************************************************************
Ad.1/   Rada Gminy Tyrawa Wołoska liczy 15 radnych w sesji udział wzięło 13,   zatem Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.
****************************************************************
Ad.2/  Podjęcie uchwał:
 
ad.1) projekt uchwały nr XXXV/196/2018 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej
Skarbnik Gminy Pani Barbara Biskup-Nitka wyjaśniła, czego dotyczą zmiany
w wieloletniej prognozie  Gminy Tyrawa Wołoska. Zmiana jest związana z projektem pn. „Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu”. Do WPF należało nanieść wykonanie z roku poprzedniego. Zmieniła się wartość projektu pt. Świetlica „Mrówka”. Przeniesienie środków z roku ubiegłego na ten. Do uchwały dodane jest, że Projekt w ramach RPO pn. Świetlica „Mrówka” – zmiana związana z przeniesieniem wydatków niezrealizowanych z roku 2017 na rok 2018. W roku 2017 na ten projekt wpłynęły pieniądze w całości, czyli 250.000,00 zł. Zrealizowane zostały w całości ok 148.000,00 zł. Te dochody weszły w nadwyżkę. Teraz, gdy będzie dzielona nadwyżka trzeba będzie pomniejszyć kwotę do kwoty, która wpłynęła na ten projekt.
Radny Pan Ryszard Burzyński zapytał dlaczego te wydatki nie zostały zrealizowane.
Pani Skarbnik odpowiedział, że wynika to z tego, że projekt jest podzielony na etapy, na dwa lata. Środki nie przepadają – przechodzą z jednego roku na drugi.
Uchwałę Nr XXXV/196/2018 podjęto jednogłośnie przy 13 głosujących.
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
 
****************************************************************
ad. 2) projekt uchwały nr XXXV/197/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/190/18 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tyrawa Wołoska dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Tyrawa Wołoska
Pan Sekretarz Marian Kurasz dokonał wyjaśnień w sprawie projektu uchwały. Zmiany zachodzą w §1, §6 wykreślić pkt.1, §7 – zmienia się nr uchwały (załącznik nr 4a,b,c).
Uchwałę Nr XXXV/197/2018 podjęto jednogłośnie przy 13 głosujących.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
 
Wniosek Pani Przewodniczącej:
Proszę, aby na następną sesję zostało odczytane w całości porozumienie, które zostało zawarte pomiędzy Wójtem a Firmą KPB.
Radny Pan Stanisław Białecki zapytał czy Radca prawny brała udział w rozmowach, ustaleniach i czy porozumienie zostało zawarte.
Radca prawny odpowiedziała, że nie ma informacji czy porozumienie zostało zawarte. Były ustalenia co do zmiany pewnych zwrotów zawartych we wcześniejszym projekcie porozumienia – np. „wymiana podłogi” w miejsce „naprawa podłogi” oraz aby koszty Inspektora Nadzoru poniosła Firma KPB.
Pani Przewodnicząca zawnioskowała o spotkanie Pana Wójta, Pana Sekretarza, Pana Domaradzkiego, przy udziale Pani Przewodniczacej, z mieszkańcami Rozpucia, szczególnie „Huty”. Termin spotkania ustalono na 27.04.2018 r. (piątek) w sali USC w budynku Urzędu Gminy.
 
****************************************************************
Ad.3/  O godzinie  1522  Przewodnicząca Pani Zofia Rudkowska zamknęła obrady XXXV sesji /nadzwyczajnej/ Rady Gminy Tyrawa Wołoska, dziękując obecnym za udział.

 
Protokołowała:
Urszula Wisłocka
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2018-04-13
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-07-17 12:29
Dodano do archiwum
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 04 czerwca 2020r. 20:17:04
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.