XML
Stanowisko d/s obywatelskich

 Inspektor d/s obywatelskich - (znakowanie pism SO) prowadzi sprawy z zakresu:

 

  1. Dowodów osobistych:

 • Przymowanie wniosków o dowód osobisty
 • Wydawanie dowodów osobistych
 • Przyjmowanie zgłoszeń o utracie dowodu osobistego
 • Wydawanie zaświadczeń o utraconych dowodach

2. Ewidencji ludności:

 • Nadawanie numerów PESEL
 • Zameldowanie na pobyt stały
 • Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 i ponad 3 miesiące
 • Zameldowanie cudzoziemca
 • Wymeldowanie z pobytu stałego
 • Wymeldowanie z pobytu stałego za granicę
 • Wymeldowanie z pobytu pobytu czasowego ponad 3 miesiące lub wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 3 miesiące
 • Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu
 • Poświadczenia zamedowania na pobyt stały

3. Rejestru wyborców:

 • Prowadzenie stałego rejestru wyborców
 • Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania ( nie dotyczy wyborów lokalnych)
 • Wydawanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców

4. Spisu wyborców

 • Sporządzanie spisu wyborców
 • Wydawanie decyzji o wpisaniu do spisu wyborców

5. nadzór nad stowarzyszeniami, zgromadzeniami i zbiórkami pieniędzy,

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłPaweł Malarczuk - Informatyk2009-03-30
Publikujący -