XML
Stanowisko d/s rozwoju gospodarczego, gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska

Do zakresu działania stanowiska d/s rozwoju gospodarczego, gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska - znakowanie pism GPiOŚ - należą sprawy:
- ochrony środowiska, nadzoru nad utrzymaniem urządzeń komunalnych, ochrony wód, powietrza, przyrody, nadzór nad utrzymaniem miejsc pamięci narodowej, zabytków i dóbr kultury,
 - infratrastruktury komunalnej, w tym dróg gminnych i mostów,
 - utrzymaniem czystości i porządku w gminie,
 - planowania i zagospodarowania przestrzennego,
 - zabezpieczenia kryzysowego,
- działania na rzecz pozyskania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłPaweł Malarczuk - Informatyk2009-03-30
Publikujący -