XML
Urząd Stanu Cywilnego

 Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy:
-spraw wojskowych i obrony cywilnej
- znakowanie pism USC
- rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów,
- prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
- sprawy rejestracji przedpoborowych,
- zadania dotyczące obrony cywilnej, obronności, ochrony ludności i zabezpieczenia kryzysowego,
- prowadzenie kancelarii tajnej,
 

Kierownik Jednostki: Kuzicki Wiesław 

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłPaweł Malarczuk - Informatyk2009-03-30
Publikujący -