XML
Referat finansowy - księgowość

Do zakresu działania referatu finansowego– znakowanie pism R.Fn. - którego kierownikiem jest skarbnik Gminy należą sprawy:
- przygotowania projektu budżetu gminy i wykonywanie budżetu,
- prowadzenie rachunkowości budżetowej, planów finansowych,
- opracowywanie sprawozdań finansowych,
- prowadzenie spraw płacowych, obliczanie podatków od dochodów osobistych, kompletowanie dokumentów i ustalenie uprawnień do zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
- współpraca z sołtysami wsi, i innymi instytucjami finansowymi i egzekucyjnymi,
- współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy
- obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

Do zakresu działania referatu finansowego– znakowanie pism R.Fn. - którego kierownikiem jest skarbnik Gminy należą sprawy:
- przygotowania projektu budżetu gminy i wykonywanie budżetu,
- prowadzenie rachunkowości budżetowej, planów finansowych,
- opracowywanie sprawozdań finansowych,
- prowadzenie spraw płacowych, obliczanie podatków od dochodów osobistych, kompletowanie dokumentów i ustalenie uprawnień do zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
- współpraca z sołtysami wsi, i innymi instytucjami finansowymi i egzekucyjnymi,
- współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy
- obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

 

Kieronik Referatu:  Barbara Biskup Nitka
Pracownik Referatu: Hnat Anna
Pracownik Referatu: mgr Maksym Magdalena
 

Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2008-11-21
Publikujący -