XML
szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych

Informacja o możliwości składania wniosków w sprawie szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w wyniku wystąpienia zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Tyrawa Wołoska zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej, poszkodowani rolnicy mogą wystąpić do Wójta Gminy Tyrawa Wołoska o oszacowanie szkód przez powołaną do tego zadania Gminną Komisję ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.

Przeprowadzone szacunki zakresu i wysokości szkód oraz sporządzone na te okoliczność protokoły stanowić będą podstawę przy ubieganiu się producenta rolnego (podmiotu) o udzielenie preferencyjnego kredytu na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz kosztów odtworzenia środków trwałych lub w przypadku wprowadzenia innych form pomocy, w sytuacji wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

 


Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Klauzula infomracyjna. Plik doc 18.46 KB
Procedura szacowania strat Plik doc 45.00 KB
Wniosek Plik doc 92.50 KB
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2020-06-29
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-06-29 18:02
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-06-29 18:03
Dodano do archiwum Paweł Malarczuk - Informatyk