XML
Pomoc na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów w ramach programu "Zdalna Szkoła"

Pomoc na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów w ramach programu "Zdalna Szkoła".

Gmina Tyrawa Wołoska otrzymała grant w wysokości 44 733,43 zł. na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów w ramach programu "Zdalna Szkoła".

W ramach kwoty otrzymanego grantu, zostanie zakupionych 17 laptopów z niezbędnym oprogramowaniem wraz  z zestawem słuchawek z mikrofonem, myszek optycznych oraz 2 mobilne rutery. Laptopy zostaną przekazane do Szkoły Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej, która następnie przekaże je potrzebującym uczniom. W czasie realizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, tego rodzaju wsparcie materialne dla potrzebujących uczniów jest ogromnie przydatne. Dzięki zakupionemu sprzętowi, nasi uczniowie będą mogli kontynuować naukę bez większych problemów w systemie zdalnym.

Grant jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, dotyczący realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

 


Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2020-05-22
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-05-22 13:05
Dodano do archiwum