XML
NOWY RACHUNEK GMINY

NOWY RACHUNEK GMINY

 

Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej informuje, że wszelkie wpłaty w formie przelewów z tytułu podatków oraz innych płatności (bez opłat za śmieci) na rzecz Gminy Tyrawa Wołoska należy kierować na nowy rachunek bankowy

BGK   nr 38 1130 1105 0005 2485 9520 0001 


Opłaty w formie przelewów za odpady komunalne należy kierować na rachunek bankowy

BGK  nr 11 1130 1105 0005 2485 9520 0002

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłTeresa Brzeżwska-Juszczak - Wójt Gminy2020-05-21
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-05-21 11:20
Dodano do archiwum