XML
Apel do mieszkańców Gminy Tyrawa Wołoska
Apel do mieszkańców Gminy Tyrawa Wołoska
 
Zwracamy się z apelem o zaprzestanie celowego i zamierzonego niszczenia mienia publicznego, tj. niszczenia znaków drogowych na terenie gminy Tyrawa Wołoska. Bezmyślność osób, które dopuszczają się tego czynu może doprowadzić do tragedii na drodze. Zwracamy się również do osób, które są świadkami tego typu wandalizmu, aby nie byli obojętnymi wobec takich zachowań i zgłaszali je na policję lub do Urzędu Gminy.
Należy również wziąć pod uwagę, że zniszczone lub usunięte znaki drogowe zmieniają organizację ruchu drogowego i stwarzają bezpośrednio zagrożenie na drodze dla wszystkich jej użytkowników.  W myśl art. 74 § 1 Ustawy z dnia  20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń ( Dz. U z 2019 r. poz. 821 ze zm. ) „Kto niszczy, uszkadza, usuwa lub czyni nieczytelnymi znaki lub napisy ostrzegające o grożącym niebezpieczeństwie dla życia lub zdrowia człowieka albo ogrodzenie lub inne urządzenie zapobiegające takiemu niebezpieczeństwu, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”.
Informujemy również, że coraz wyższe koszty wymiany oznakowania dróg na nowe, ponoszone przez poszczególnych zarządców dróg na terenie Gminy Tyrawa Wołoska, spowodują zmniejszenie wykonywanych prac prowadzonych w ramach bieżącego utrzymania dróg (w tym m.in. remontów nawierzchni).
 
                                                                                   UG TYRAWA WOŁOSKA
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2020-05-18
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-05-18 15:40
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-05-18 15:41
Dodano do archiwum Paweł Malarczuk - Informatyk