XML
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Tyrawa Wołoska przeznaczonych do użyczenia

IIiGG.6850.1.1.2018.JH                                                   Tyrawa Wołoska, 07.12.2018r.


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Tyrawa Wołoska przeznaczonych do użyczenia


Na podstawie art. 35 ust.1 oraz ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.)

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
na czas określony tj. na okres 7 lat od daty zawarcia umowy użyczenia.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 07.12.2018r. do dnia 28.12.2018r.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej, na tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy oraz na stronie internetowej www.bip.tyrawa.pl, a informację o wywieszeniu tego wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej.

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2018-12-07
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-12-07 12:24
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-12-07 12:30