XML
Notatka z dnia 29.11.2018r.
N O T A T K A
z dnia 29.11.2018r.  
„Bieżąca obsługa, konserwacja oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni znajdujących się na terenie Gminy Tyrawa Wołoska”.
N O T A T K A
z dnia 29.11.2018r.  
 
Przedmiot zamówienia: robota budowlana / dostawa/ usługa*
 
„Bieżąca obsługa, konserwacja oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni znajdujących się na terenie Gminy Tyrawa Wołoska”.
Szacunkowa wartość netto jaką Zamawiającym chce przeznaczyć na wykonanie usługi: 24.000,00 zł netto.
Zapytanie ofertowe skierowano w formie pisemnej do 3 wykonawców oraz umieszczono na tablicy ogłoszeń w Tyrawie Wołoskiej oraz na stronie internetowej www.bip.tyrawa.pl.
Zapoznano się z ofertą 1 wykonawcy prezentowanej w ofercie pisemnej.
 
Lp. Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Cena brutto za 1 miesiąc Cena brutto za 24 miesiące
1. Firma Usługowo-Handlowa „ALTUSIK”
Mariusz Miazga
ul. Wodna 3
38-540 Zagórz
2.460,00 zł 29.520,00 zł
 
Wybór oferty nr 1
Uzasadnienie: Oferta posiada najkorzystniejszą cenę.

                                                                          Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
                                                                          Teresa Brzeżawska-Juszczak
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2018-11-29
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2018-11-29 11:23