XML
Notatka z dnia 14.11.2018
N O T A T K A
z dnia 14.11.2018r.  
 
Przedmiot zamówienia: robota budowlana / dostawa/ usługa*
 
„Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych i powiatowych położonych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska – sezon zimowy 2018-2019”.
N O T A T K A
z dnia 14.11.2018r.  
 
Przedmiot zamówienia: robota budowlana / dostawa/ usługa*
 
„Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych i powiatowych położonych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska – sezon zimowy 2018-2019”.
Szacunkowa wartość netto jaką Zamawiającym chce przeznaczyć na wykonanie usługi: 46.078,18 zł netto.
Zapytanie ofertowe skierowano w formie pisemnej do 3 wykonawców oraz umieszczono na tablicy ogłoszeń w Tyrawie Wołoskiej oraz na stronie internetowej www.bip.tyrawa.pl.
Zapoznano się z ofertą 1 wykonawcy prezentowanej w ofercie pisemnej.
 
Lp. Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Cena brutto za 1 km odśnieżania gminnych Cena brutto za 1 km odśnieżania powiatowych Zwalczanie śliskości poprzez posypywanie 1 km drogi
1. Firma Usługowo-Handlowa
Budowlano-Transportowa
Henryk Biłas
Zawadka 50
38-711 Ropienka
80,00 zł 80,00 zł  
 
120,00 zł
 
Wybór oferty nr 1
Uzasadnienie: Oferta posiada najkorzystniejszą cenę.

                                                                                           Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
                                                                                                    inż. Jan Chowaniec
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2018-11-14
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2018-11-14 13:43