XML
Drugi prztarg ustny na sprzedaż drewna wielkowymiarowego
INFORMACJA
 
O wynikach drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż drewna wielkowymiarowego bez klas jakości i grubości pozyskanego z działek o nr ewid. 313/1, 604, 603/2 w miejscowości Tyrawa Wołoska przeprowadzonego dnia 2 marzec 2017 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska
 
 
INFORMACJA
 
O wynikach drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż drewna wielkowymiarowego bez klas jakości i grubości pozyskanego z działek o nr ewid. 313/1, 604, 603/2 w miejscowości Tyrawa Wołoska przeprowadzonego dnia 2 marzec 2017 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska
 
 
Data przetargu Miejsce przetargu Miejsce pozyskania drewna Liczba osób dopuszczonych do przetargu Cena wywoławcza Cena osiągnięta w przetargu Nabywca nieruchomości
02.03.2017 Tyrawa Wołoska Tyrawa Wołoska
dz. nr ew. 313/1, 064 i 603/2
 
 
1
 
150,00 zł za 1 m3
 
165,00 zł za 1m3
 
Aniela Rzepka
P.H.U „BALKA”
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej w dniach od 02.03.2017r. do 09.03.2017r.

                                                                        Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
                                                                                 inż. Jan Chowaniec
 
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2017-03-02
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2017-03-02 09:21