XML
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna wielkowymiarowego bez klas jakości i grubości pozyskanego z działek o nr ewid. 313/1, 604 i 603/2 w miejscowości Tyrawa Wołoska
                                                                     Tyrawa Wołoska, 2017-02-09
 
 
Ogłoszenie
 
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna wielkowymiarowego bez klas jakości i grubości pozyskanego z działek o nr ewid. 313/1, 604 i 603/2 w miejscowości Tyrawa Wołoska, stanowiących własność mienia gminnego Gminy Tyrawa Wołoska.
 
Drewno wielkowymiarowe
 
- Modrzew wielkowymiarowy w ilości: 2,49 m3
- Świerk wielkowymiarowy w ilości: 4,69 m3
 
Cena wywoławcza wynosi 150,00 zł za 1 m3
Minimalne postąpienie wynosi: 15,00 zł.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
 
 
Przetarg na sprzedaż w/w drewna odbędzie się w dniu 20 luty 2017 r. o godz. 1000 w pokoju nr 31 Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej.
 
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium w pieniądzu, przelewem na konto PBS Sanok 22 8642 0002 2001 0000 2987 0002 w wysokości 150,00 zł do dnia: 17.02.2016r.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po jego zamknięciu.
Wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego, jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako kandydat na nabywcę uchyli się zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
 
Termin zawarcia umowy z osobą, która wygra przetarg nastąpi w ciągu 7 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Drewno oglądać można w dniach 13-17 luty 2017r. w  godz. 900 - 13°° po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu tel. (13) 46-569-22.
Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej w pok. Nr 26 u Pana Janusza Burak tel. (013) 46 569 22.
 
Sprzedający nie przewiduje możliwości nabycia części drewna przeznaczonego do sprzedaży.
 
 
 
                                                        Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
                                                               inż. Jan Chowaniec
 
 
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłJan Chowaniec - Wójt Gminy2017-02-09
Publikujący Ewa Dudka - Referent 2017-02-09 13:45