Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Rozpoznanie rynku

Nr sprawy IIiGG.271.23.2021

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi dla zadania pn. „Organizacja wycieczek w ramach Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” dla dzieci z terenu Gminy Tyrawa Wołoska ”.

Nazwa i adres i dane Zamawiającego:

Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska,

NIP 687-17-85-094 REGON 370440761

Telefon 13 46 569 31, faks 13 46 569 24

e-mail: urzad@tyrawa.pl

 

I.                   Z uwagi, że wartość zamówienia nie przekracza 130 000,00 zł. netto, w niniejszym rozpoznaniu rynku nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129. z późn. zm.). Postępowanie jest prowadzone w trybie rozpoznania rynku zgodnie z wprowadzonym Zarządzeniem nr 17/2021 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia przez Gminę Tyrawa Wołoska zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłDagmara Tomaszewska - Referent2021-10-27
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-10-27 13:39
Modyfikacja Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2021-11-15 15:44

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”.

Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłJerzy Wołoszyn - Kierownik ZEAS2021-10-20
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-10-20 12:58
Modyfikacja Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2021-11-02 14:53
IIiGG.271.22.2021                                                                                                                                                Tyrawa Wołoska, 20.10.2021
                                                                                  
                                               
 
                                                                                                 ZAPYTANIE OFERTOWE
 
                                                    Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia propozycji cenowej
                               na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz placów wykorzystywanych jako parkingi,
                                                         położonych na terenie gminy Tyrawa Wołoska,
                                                                    w sezonie zimowym 2021/2022”I. ZAMAWIAJACY
 
Nazwa, adres i dane zamawiającego:
Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
Telefon: 13 46 596 31, fax. 13 46 569 24
e-mail: urzad@tyrawa.pl
 
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza 130 000,00 zł netto,
w niniejszym Zapytaniu ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z wprowadzonym Zarządzeniem nr 17/2021 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia przez Gminę Tyrawa Wołoska zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.


 
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2021-10-20
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-10-25 09:56
Modyfikacja Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2021-11-04 12:28

IIiGG.271.19.2021.ED                                                                      Tyrawa Wołoska 13.10.2021r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na Remont drogi na dz. nr 263 w miejscowości Rozpucie w km 0+060-0+100”

 

I.                    NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Tyrawa Wołoska

38 – 535 Tyrawa Wołoska

Tyrawa Wołoska 175

NIP 687-17-85-094, REGON 370440761

134656931, fax 134656924

www.tyrawa.pl

 

II.                  OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

1.      Ewa Dudka, tel. 134656929, e-mail: dudka@tyrawa.pl

2.      Krystian Domaradzki, tel. 134656922, e-mail: kdomaradzki@tyrawa.pl

III.                OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zapytania jest złożenie propozycji cenowej na wykonanie: „Remontu drogi na dz. nr 263 w miejscowości Rozpucie w km 0+060-0+100”

Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2021-10-13
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-10-13 11:46
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2021-11-17 07:55

IIiGG.271.20.2021.ED                                                                      Tyrawa Wołoska 13.10.2021r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zadania pn.:

1. „Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 263 w miejscowości Rozpucie w km 0+025-0+060; 0+100-0+115 oraz na dz. nr 1148 w miejscowości Rozpucie w km 0+000-0+080 ”

2. „Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 874 w miejscowości Tyrawa Wołoska w km 0+000-0+105”

 

I.                 NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Tyrawa Wołoska

38 – 535 Tyrawa Wołoska

Tyrawa Wołoska 175

NIP 687-17-85-094, REGON 370440761

134656931, fax 134656924

www.tyrawa.pl

 

II.                  OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

1.      Ewa Dudka, tel. 134656929, e-mail: dudka@tyrawa.pl

2.      Krystian Domaradzki, tel. 134656922, e-mail: kdomaradzki@tyrawa.pl

III.                OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zapytania jest złożenie propozycji cenowej na wykonanie:

       1. „Przebudowy drogi gminnej na dz. nr 263 w miejscowości Rozpucie w km 0+025-                                         

            0+060; 0+100-0+115 oraz na dz. nr 1148 w miejscowości Rozpucie  w km 0+000-

            0+080”

       2. „Przebudowy drogi gminnej na dz. nr 874 w miejscowości Tyrawa Wołoska w km

           0+000-0+105”
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2021-10-13
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-10-13 12:00
Modyfikacja Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2021-11-05 13:01
IIiGG.271.18.2021.DT                                                                                                             Tyrawa Wołoska 01.10.2021r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE

 
na „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych,  w obrębie:
- Rakowa, dz. o nr ewid. 180,
- Rozpucie, dz. o nr ewid. 457,
- Siemuszowa, dz. o nr ewid. 438”.
 
 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Tyrawa Wołoska
38 – 535 Tyrawa Wołoska
Tyrawa Wołoska 175
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
134656931, fax 134656924
www.tyrawa.pl
 1. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
  1. Krystian Domaradzki, tel. 134656922 e-mail: kdomaradzki@tyrawa.pl i Dagmara Tomaszewska, tel. 134656926 e-mail: dtomaszewska@tyrawa.pl
 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem niniejszego zapytania jest złożenie propozycji cenowej na modernizację  dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w miejscowościach Rakowa dz. 180 o długości 120mb, Rozpucie dz. nr 457 o długości 120 mb, Siemuszowa 438 o długości 120mb.
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2021-10-01
Publikujący Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2021-10-01 10:33
Modyfikacja Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2021-10-14 14:50

IIiGG.271.17.2021.ED                                                               Tyrawa Wołoska, 20.09.2021 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do składania ofert dla zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej (koncepcji) budowy sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla terenu Gminy Tyrawa Wołoska”. 

 

 

I. ZAMAWIAJACY

Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska

NIP 687-17-85-094, REGON 370440761

Telefon: 13 46 569 31, fax. 13 46 569 24

e-mail: urzad@tyrawa.pl

 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 130.000 tys. zł w niniejszym rozeznaniu rynku nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/2021 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania przez Gminę Tyrawa Wołoska zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowe (koncepcji) budowy sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla terenu Gminy Tyrawa Wołoska.

 

W zakresie przedmiotu zamówienia należy wykonać:

- koncepcje budowy sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla terenu Gminy Tyrawa Wołoska;

- program użytkowo-funkcjonalny;

- kosztorys inwestorski;

- wykaz wymogów formalnych niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dla opracowywanej koncepcji oraz uzyskania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

 

Dodatkowe obowiązki Wykonawcy niewiążące się z dodatkowym wynagrodzeniem:

1. Sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

2. Konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie opracowania dotyczące istotnych elementów mających wpływ na późniejsze koszty realizacji inwestycji.

3. Wykonawca z chwilą przekazania dokumentacji na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego przenosi w ramach wynagrodzenia na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszego zapytanie ofertowego, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń i bez prawa do odrębnego wynagrodzenia.

 

Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2021-09-20
Publikujący Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2021-09-20 17:31
Modyfikacja Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2021-10-05 13:19
IIiGG.271.16.2021.DT                                                                                                              Tyrawa Wołoska 16.09.2021r.

 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
na „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych,  w obrębie:
- Rakowa, dz. o nr ewid. 180,
- Rozpucie, dz. o nr ewid. 457,
- Siemuszowa, dz. o nr ewid. 438”.
 
 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Tyrawa Wołoska
38 – 535 Tyrawa Wołoska
Tyrawa Wołoska 175
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
134656931, fax 134656924
www.tyrawa.pl
 1. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
  1. Krystian Domaradzki, tel. 134656922 e-mail: kdomaradzki@tyrawa.pl i Dagmara Tomaszewska, tel. 134656926 e-mail: dtomaszewska@tyrawa.pl
 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem niniejszego zapytania jest złożenie propozycji cenowej na modernizację  dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w miejscowościach Rakowa dz. 180 o długości 120mb, Rozpucie dz. nr 457 o długości 120 mb, Siemuszowa 438 o długości 120mb.
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłDagmara Tomaszewska - Referent2021-09-16
Publikujący Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2021-09-16 11:46
Modyfikacja Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2021-10-01 10:19
IIiGG.271.11.2021.ED                                                                                                       Tyrawa Wołoska, 14.09.2021 r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE   

 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do składnia ofert dla zadania pn. „Wykonanie częściowej rozbiórki sieci kanalizacyjnej wraz z całkowitą rozbiórką osadnika gnilnego  w m. Tyrawa Wołoska na dz. nr ewid. 620, 617/8 i 626/3”
 
I. ZAMAWIAJACY
Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
Telefon: 13 46 569 31, fax. 13 46 569 24
e-mail: urzad@tyrawa.pl

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 130.000 tys. zł w niniejszym rozeznaniu rynku nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)
Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/2021 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania przez Gminę Tyrawa Wołoska zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu częściowej rozbiórki sieci kanalizacyjnej wraz z całkowitą rozbiórką osadnika gnilnego w m. Tyrawa Wołoska na dz. nr ewid. 620, 617/8 i 626/3.
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2021-09-14
Publikujący Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2021-09-14 14:02
Modyfikacja Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2021-10-01 09:09
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr sprawy IIiGG.271.15.2021
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Modernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej  w Hołuczkowie”.
Nazwa i adres i dane Zamawiającego:
Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska,
NIP 687-17-85-094 REGON 370440761
Telefon 13 46 569 31, faks 13 46 569 24
e-mail: urzad@tyrawa.pl
 
Z uwagi, że wartość zamówienia nie przekracza 130 000,00 zł. netto, w niniejszym Zapytaniu ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). Postępowanie jest prowadzone w trybie Zapytania ofertowego zgodnie z wprowadzonym Zarządzeniem nr 17/2021 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia przez Gminę Tyrawa Wołoska zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
1. Przedmiot zamówienia:
 
Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Modernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Hołuczkowie”.
Szczegółowy zakres zamówienia wg. przedmiaru robót – załącznik nr 1
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie w szczególności:
- Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami budowlanymi.
- Zapewnienie prawidłowego zabezpieczenia terenu prowadzonych robót przed dostępem osób niepowołanych. oraz obowiązku przestrzegania przepisów BHP przy wykonywanych pracach.
- Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom. Na każde żądanie zamawiającego okaże stosowne atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty itp., które będą stanowiły załącznik do protokołu odbioru robót.
- Wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadać muszą wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 
Wykonawca udzieli inwestorowi pisemnej gwarancji jakości na wykonane roboty na okres 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru prac.
 
IV. RODZAJ ZAMÓWIENIA: roboty budowlane
 
V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
 
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniający następujące wymagania:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Na potwierdzenie powyższego Wykonawca załączy do składanej oferty kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem poświadczające posiadanie uprawnień do wykonywania w/w robót budowlanych.
 
VI. KODY ZE SŁOWNIKA CPV
 
45400000-7
 
VII. TERMIN REALIZACJI USŁUGI:
 
Usługę należy wykonać w terminie do 30.11.2021 r.

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłDagmara Tomaszewska - Referent2021-09-08
Publikujący Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2021-09-08 12:38
Modyfikacja Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2021-09-23 12:54
IIiGG.271.14.2021.ED                                                                                                                     Tyrawa Wołoska, 01.09.2021 r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do składania ofert
 na potrzeby realizacji zadania w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska”
 
I. ZAMAWIAJACY
 
Nazwa i adres zamawiającego:
 Gmina Tyrawa Wołoska,
Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
Telefon: 13 46 596 31, fax. 13 46 569 24
e-mail: urzad@tyrawa.pl
 
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 tys. zł w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)
Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/2021 Wójt Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania przez Gminę Tyrawa Wołoska zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
 
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
 
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2021-09-02
Publikujący Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2021-09-02 14:35
Modyfikacja Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2021-09-13 17:01
IIiGG.271.12.2021.ED                                                                                                                  Tyrawa Wołoska, 24.08.2021 r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do składnia ofert dla zadania pn. „Wykonanie częściowej rozbiórki sieci kanalizacyjnej wraz z całkowitą rozbiórką osadnika gnilnego  w m. Tyrawa Wołoska na dz. nr ewid. 620, 617/8 i 626/3”
 
I. ZAMAWIAJACY
Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
Telefon: 13 46 569 31, fax. 13 46 569 24
e-mail: urzad@tyrawa.pl

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 130.000 tys. zł w niniejszym rozeznaniu rynku nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)
Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/2021 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania przez Gminę Tyrawa Wołoska zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu częściowej rozbiórki sieci kanalizacyjnej wraz z całkowitą rozbiórką osadnika gnilnego w m. Tyrawa Wołoska na dz. nr ewid. 620, 617/8 i 626/3.
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2021-08-24
Publikujący Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2021-08-24 12:31
Modyfikacja Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2021-09-14 13:59
IIiGG.271.12.2021                                                              Tyrawa Wołoska, 18.08.2021 r.
                                                                                 
                                               
 
 ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn. „Zakup środków trwałych służących wykonywaniu przez jednostki samorządu terytorialnego zadań na wypadek klęski żywiołowej, związanych z zapobieganiem jej skutkom”
 
 

 1. Nazwa, adres i dane zamawiającego:
 
Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
Telefon: 13 46 596 31, fax. 13 46 569 24
e-mail: urzad@tyrawa.pl
 

 1. Tryb udzielania zamówienia publicznego:
 
Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza 130 000,00 zł. netto,
w niniejszym Zapytaniu ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie
z wprowadzonym Zarządzeniem nr 17/2021 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia przez Gminę Tyrawa Wołoska zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
 
 

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 
Przedmiotem niniejszego zapytania jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu służącego do  wykonywania przez Gminę Tyrawa Wołoska zadań na wypadek klęski żywiołowej, związanych z zapobieganiem jej skutkom, w tym pojazdu typu quad, przyczepki transportowej oraz zestawu zapór przeciwpowodziowych, według poniższych parametrów technicznych:
 

 1. Parametry techniczne pojazdu typu quad, wymagane przez Zamawiającego:
- pojemność silnika min. 560 cm3,
- napęd: 4x4/2x4,
- moc: min. 44 HP,
- prześwit: min. 29 cm,
- homologacja drogowa, homologacja dwuosobowa,
- EPS,
- EBS,
- wyciągarka (min. 1130 kg) z linką stalową ,
- zawieszenie przednie: kolumna MacPherson lub wielowahaczowe Dual A-Arm, skok zawieszenia min. 20 cm,
-  zawieszenie tylne: wielowahaczowe Dual A-Arm, skok zawieszenia min. 24 cm,
- opony min. 25”
- bagażnik przód/tył min. 40 kg/80 kg,
- osłony dłoni,
- cargo box min. 80 l,
- orurowanie boczne (komplet),
- orurowanie tylnego bagażnika,
- zderzak tył,
- zderzak przód,
- pług stalowy min. 130 cm,
- rama pługa,
- mocowanie pługa,
- osłona podwozia,
- hak holowniczy,
- gniazdo 7 Pin.

 1. Parametry techniczne przyczepki transportowej, wymagane przez Zamawiającego:
-  DMC 400-750 kg,
- ładowność min. 500 kg,
- wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) – min. 370 cm x 180 cm x 100 cm,
- koło podporowe z obejmą,
- uchylna skrzynia,
- uchylne burty tył + przód, boki zdejmowane,
- koła 165R13,
- wtyczka 7 Pin,
- burta najazdowa,
- stelaż i plandeka 120 cm z logotypem OSP i numerem.

 1. Parametry techniczne zapór przeciwpowodziowych, wymagane przez Zamawiającego:
- zapory przeciwpowodziowe o wymiarach 80 cm x 20 m ( 6 szt.) wykonane
z tkaniny poliestrowej pokrytej z obu stron polichlorkiem winylu i poliuteranu,
z kompletem pasków do łączenia , wlot-wylot wody przez złącze STORZ 52.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2021-08-18
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2021-08-18 10:50
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2021-08-31 10:05

IIiGG.271.13.2021.DT                                                                                    Tyrawa Wołoska, 17.08.2021r

 

Zapytanie ofertowe

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: ,,Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska

 

 

1.       Zamawiający:

Gmina Tyrawa Wołoska 38-535 Tyrawa Wołoska 175

NIP 687-17-85-094, REGON 370440761

TELEFON: 13 46 569 31, fax. 13 46 569 24

 

2.       Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

Z uwagi, że wartość zamówienia nie przekracza 130 000,00 zł. netto, w niniejszym Zapytaniu ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129. z późn. zm.). Postępowanie jest prowadzone w trybie Zapytania ofertowego zgodnie z wprowadzonym Zarządzeniem nr 17/2021 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia przez Gminę Tyrawa Wołoska zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

 

3.       Przedmiotem zamówienia: ,,Poprawa Efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska”

Przedsięwzięcie obejmuje dostawę i realizację następujących prac:

1)      Inwerter 1 szt.

2)      Moduły polikrystaliczne o mocy 6,27 kWp.

3)      Wykonanie konstrukcji nośnej.

4)      Okablowanie zabezpieczenia i rozłącznik DC z wyzwalaczem podnapięciowym w miejscu posadowienia modułów.

5)      Montaż i uruchomienie.

6)      Opracowanie dokumentacji odbiorowej, wniosku do operatora energii elektrycznej oraz uzgodnienia z rzeczoznawcą p.poż.

 

4.       Miejsce realizacji zadania:

Miejscem realizacji zadania jest budynek Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej, adres: Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska (dz. nr ew. 313/1)

 

5.       Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

·         Zamawiający jest uprawniony do poprawiania oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek.

·         Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny tj. cena oferty = 100%.

·              Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru:

·         C = [C min / C bad] x 100

·         gdzie:

·         C - liczba punktów za cenę

·         C min - najniższa cena ofertowa

·         C bad - cena oferty badanej

·         Oceny dokonywać będzie zamawiający, stosując zasadę, iż oferta nie odrzucona, złożona przez Wykonawcę zawierająca najniższą cenę jest ofertą najkorzystniejszą.

·         Zamawiający wybierze ofertę cenową Wykonawcy odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia i o najniższej cenie brutto za całość zamówienia.

·         Wykonawca, którego oferta zawiera braki lub nieścisłości, zostanie wezwany do ich uzupełnienia, a jeśli tego nie uczyni, jego oferta nie będzie dalej rozpatrywana.

·         Z Wykonawcą, którego oferta cenowa zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty zostanie podpisana umowa – termin i miejsce podpisania umowy uzgodnione zostaną telefonicznie.

·         Termin związania ofertą cenową wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert przez zamawiającego.    

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłDagmara Tomaszewska - Referent2021-08-17
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2021-08-17 14:02
Modyfikacja Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2021-08-25 12:45

IIiGG.271.12.2021.ED                                                                Tyrawa Wołoska, 06.08.2021 r.

 

 ROZEZNANIE CENOWE  

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do rozeznania cenowego dla zadania pn. „Wykonanie częściowej rozbiórki sieci kanalizacyjnej wraz z całkowitą rozbiórką osadnika gnilnego  w m. Tyrawa Wołoska na dz. nr ewid. 620, 617/8 i 626/3”

 

I. ZAMAWIAJACY

Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska

NIP 687-17-85-094, REGON 370440761

Telefon: 13 46 569 31, fax. 13 46 569 24

e-mail: urzad@tyrawa.pl

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 130.000 tys. zł w niniejszym rozeznaniu rynku nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)

Postępowanie jest prowadzone w trybie rozeznania rynku, zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/2021 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania przez Gminę Tyrawa Wołoska zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu częściowej rozbiórki sieci kanalizacyjnej wraz z całkowitą rozbiórką osadnika gnilnego w m. Tyrawa Wołoska na dz. nr ewid. 620, 617/8 i 626/3.

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2021-08-06
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2021-08-06 12:26
Modyfikacja Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2021-08-23 16:47
Rozpoznanie rynku
Nr sprawy IIiGG.271.10.2021.DT
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa chodnika i schodów zewnętrznych przy ścianie południowej Szkoły Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej”.
 1. Nazwa i adres i dane Zamawiającego:
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej,
Tyrawa Wołoska 138, 38-535 Tyrawa Wołoska.
NIP 687-14-66-911, REGON 000741357
Telefon: 13 46 211 22
e-mail: sptyrawa@poczta.onet.pl
 
 1. Z uwagi, że wartość zamówienia nie przekracza 130 000,00 zł. netto, w niniejszym rozpoznaniu rynku nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129. z późn. zm.). Postępowanie jest prowadzone w trybie rozpoznania rynku zgodnie z wprowadzonym Zarządzeniem nr 17/2021 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia przez Gminę Tyrawa Wołoska zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa chodnika i schodów zewnętrznych przy ścianie południowej Szkoły Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej”.
Szczegółowy zakres zamówienia wg. przedmiaru robót – załącznik nr 1
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie w szczególności:
- Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i  normami budowlanymi.
- Zapewnienie prawidłowego zabezpieczenia terenu prowadzonych robót przed dostępem osób niepowołanych oraz obowiązku przestrzegania przepisów BHP przy wykonywanych pracach, ze szczególnym uwzględnieniem faktu, iż obiekt służy nauczaniu i opiece nad małoletnimi. Prace będą prowadzone na obiekcie czynnym w trakcie roku szkolnego.
- Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem rozpoznania rynku przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom. Na każde żądanie zamawiającego okaże i dostarczy stosowne atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty itp., odpowiednie dla szkół i placówek oświatowych.
- Wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadać muszą wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, a także winny zostać zapoznane z terenem wykonywania prac i z uwarunkowaniami technicznymi jakie na nim panują.
Wykonawca udzieli inwestorowi pisemnej gwarancji jakości na wykonane roboty na okres 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru prac.
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2021-08-04
Publikujący Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2021-08-04 14:28
Modyfikacja Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2021-08-23 16:10

IIiGG.271.11.2021.ED                                                                Tyrawa Wołoska, 22.07.2021 r.

 

 ROZEZNANIE CENOWE  

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do rozeznania cenowego dla zadania pn. „Wykonanie częściowej rozbiórki sieci kanalizacyjnej wraz z zasypaniem osadnika oraz podłączenie jednego budynku mieszkalnego do istniejącej sieci kanalizacyjnej w m. Tyrawa Wołoska na dz. nr ewid. 620, 617/8 i 626/3”
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2021-07-22
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2021-07-22 12:59
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2021-07-22 13:00
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr sprawy IIiGG.271.9.2021.DT
 
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do składania ofert na usługę; „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek szkolnych na terenie gminy Tyrawa Wołoska w terminie od 1 września 2021 r. do 24 czerwca 2022 r.”

Nazwa i adres i dane Zamawiającego:
Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska,
NIP 687-17-85-094 REGON 370440761
Telefon 13 46 569 31, faks 13 46 569 24
e-mail: urzad@tyrawa.pl
 
Z uwagi, że wartość zamówienia nie przekracza 130 000,00 zł. netto, w niniejszym Zapytaniu ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129. z późn. zm.). Postępowanie jest prowadzone w trybie Zapytania ofertowego zgodnie z wprowadzonym Zarządzeniem nr 17/2021 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia przez Gminę Tyrawa Wołoska zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
 

 1. Przedmiot zamówienia :
Przedmiotem umowy jest przywóz i odwóz wraz zakupem biletów miesięcznych dla uczniów objętych obowiązkiem szkolnym i wychowaniem przedszkolnym placówek szkolnych na terenie gminy Tyrawa Wołoska w terminie od 01 września 2021 r. do 24 czerwca 2022 r. Zamówienie przewiduje przewóz dzieci (dowóz do szkół oraz odwóz do miejsca zamieszkania) w okresie wykonywania zlecenia w dni nauki:
SIEMUSZOWA - 10 uczniów, HOŁUCZKÓW - 13 uczniów, TYRAWA WOŁOSKA – 1 uczeń, ROZPUCIE – 15 uczniów, RAKOWA - 24 uczniów (razem 63 uczniów) oraz bezpłatny przejazd dla opiekuna w czasie przewozu.
Organizacja roku szkolnego jest uregulowana Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.).
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia na określone dni innego niż ustalony rozkład jazdy po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy.
Dowóz  będzie  odbywał  się  1  autobusem,  który  odpowiada  wymaganym  warunkom technicznym.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował autobusem z ilością miejsc zapewniających dowóz wszystkich uczniów na poszczególnych trasach w wyznaczonych godzinach. Minimalna ilość miejsc siedzących w autobusie na dzień złożenia zapytania ofertowego wynosi 26.
Szczegółowa, imienna liczba uczniów dla których zostaną zakupione bilety zostanie podana do wiadomości Wykonawcy przed rozpoczęciem każdego semestru.
Ilość kupowanych biletów miesięcznych w okresie realizacji zamówienia może ulegać zmianie. W przypadku zwiększenia ilości dowożonych uczniów - Wykonawca musi zapewnić ich dowóz na warunkach podanych w ofercie. Z tytułu zmniejszenia dowożonych uczniów Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu.
Rozliczenia będą dokonywane w cyklu miesięcznym i na podstawie ilości zakupionych biletów miesięcznych.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości dowożonych uczniów oraz rozkładu jazdy w odniesieniu do przyjętego harmonogramu przewozów uzależnione od zmian organizacyjnych dotyczących sieci szkół lub ich funkcjonowania, zmiany planów lekcji, zmiany organizacji roku szkolnego, odpracowywania dni wolnych, skrócenia lekcji w szkołach, pracy w soboty, ilości dzieci, itp. Przedmiotowa zmiana nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, a jedynie aktualizacji rozkładów. Zamawiający zastrzega możliwość wstrzymania lub zmniejszenia wykonywania przewozów z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
Pojazdy uczestniczące w dowozach muszą odpowiadać ogólnym warunkom przewozu osób, muszą posiadać ważne polisy ubezpieczeniowe OC i NW oraz aktualne badania techniczne. Wykonawca musi dysponować ilością kierowców odpowiednią do realizacji zamówienia, przy czym kierowcy muszą posiadać stosowne uprawnienia.
Przewozy mogą być dokonywane środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy "Prawo o ruchu drogowym" i innych przepisach związanych z przewozem osób.
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłDagmara Tomaszewska - Referent2021-07-06
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2021-07-07 06:49
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2021-07-28 15:13

IIiGG.271.2.2021.JH                                    Tyrawa Wołoska, dnia 22.04.2021r.

 ZAPYTANIE CENOWE

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn. „Wykonanie melioracji agrotechnicznych, założenie oraz pielęgnacja
i zabezpieczenie chemiczne uprawy leśnej na dz. nr 507 w miejscowości Tyrawa Wołoska, gmina Tyrawa Wołoska”

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.).

I.     ZAMAWIAJĄCY

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Tyrawa Wołoska

Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska

NIP: 6871785094, REGON: 370440761

tel. 16 46 596 31, fax. 13 46 569 24, e-mail: urzad@tyrawa.pl

II.  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Postępowanie jest prowadzone w trybie rozpoznania rynku, zgodnie z § 8 Zarządzenia
Nr 17/2021 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 marca 2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania przez Gminę Tyrawa Wołoska zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.

III.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na wykonaniu następujących prac:

1.    Wykonanie, w terminie do dnia 15.05.2021r., na dz. nr 507, położonej w miejscowości Tyrawa Wołoska, gmina Tyrawa Wołoska, melioracji agrotechnicznych na powierzchni 2,5 ha poprzez:

·    usunięcie bądź rozdrobnienie wierzchołków drzew, gałęzi i innych pozostałości drzewnych po wyróbce sortymentów,

·    przygotowanie gleby pod sadzenie- wycięcie odrostów drzew i krzewów,

2.    Założenie, w terminie do dnia 25.05.2021r., na dz. nr 507, położonej w miejscowości Tyrawa Wołoska, gmina Tyrawa Wołoska, uprawy leśnej o powierzchni 2,5 ha
o następującym składzie gatunkowym:

·    buk zwyczajny – 6 600 sztuk w rozstawie 1,4 m x 1,4 m     

·    jodła pospolita – 3 600 sztuk w rozstawie 1,4 m x 1,4 m

Założenie uprawy leśnej: wykonanie talerza 40cm x 40cm, zdarcie pokrywy (darni), bez przekopywania, sadzenie w jamkę.

Rozmieszczenie składu gatunkowego sadzonek zostanie uzgodnione z Zamawiającym.

3.    Wykonywanie pielęgnacji uprawy ( koszenie całej powierzchni uprawy) w terminie:

- I pielęgnacja: 1 czerwca 2021r. – 15 lipca 2021r.

- II pielęgnacja: do 15 września 2021r.

4.    Wykonywanie zabezpieczenia chemicznego jodły pospolitej preparatem Cervacol
w terminie: od 15 września 2021r. do 31 października 2021r.

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2021-04-22
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2021-04-22 15:32
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2021-04-30 12:42

Zapytanie ofertowe na usługę

„Obsługa bankowa budżetu Gminy Tyrawa Wołoska z oraz jednostek organizacyjnych Gminy”

Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 130.000 zł w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2020 ze zm.).Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z art.2 ust. 1 pkt. 1 tejże ustawy oraz Zarządzeniem Nr 17/2021 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30.03.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania przez Gminę Tyrawa Wołoska zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

I. Zamawiający

Nazwa zamawiającego :Gmina Tyrawa Wołoska

Adres: Tyrawa Wołoska 175

38-535 Tyrawa Wołoska

Tel.: 13 46 56 931

Fax: 13 46 56 924

e-mail: urzad@tyrawa.pl

adres strony internetowej: www.tyrawa.pl

Godziny urzędowania:

 poniedziałek 7:30-18:00, wtorek - czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-13:00

 

II. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na bankowej obsłudze budżetu Gminy Tyrawa Wołoska  i jej jednostek organizacyjnych.

Oznaczenie wg Wspólnego słownika zamówień:

Kod CPV 66110000-4 Usługi bankowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Okres obowiązywania umowy 8 maja 2021 r. do 07 maja 2023 r.

A. Przedmiot zamówienia obejmował będzie w szczególności:

1.       Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych, rachunków funduszy celowych Gminy Tyrawa Wołoska  oraz jednostek organizacyjnych Gminy, na których gromadzone są wpłaty i z których dokonywane są wypłaty środków.

2.       Otwarcie i prowadzenie rachunków VAT do rachunków wskazanych przez Zamawiającego.

3.       Możliwość otwierania w trakcie trwania umowy innych rachunków pomocniczych na wniosek Gminy i jej jednostek organizacyjnych nie później niż następnego dnia roboczego od złożenia wniosku na piśmie.

4.       Umożliwienie Zamawiającemu podglądu na wszystkie swoje uruchomione rachunki bankowe oraz jednostek organizacyjnych wskazanych przez Zamawiającego.

5.       Potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych .

6.       Realizacja operacji bankowych krajowych i zagranicznych w formie elektronicznej bez pobierania opłat i prowizji .      

7.         Przyjmowanie wpłat i wypłat gotówkowych osób trzecich na rachunki bankowe Gminy
       oraz wszystkie rachunki jednostek organizacyjnych Gminy w siedzibie banku, oddziale,

       filii, agencji lub w punkcie kasowym prowadzonym przez bank.      

8.       Lokowanie wolnych środków na lokatach terminowych i negocjowanych.

9.       Otwarcie rachunków bankowych Gminy Tyrawa Wołoska i jej jednostek organizacyjnych ma nastąpić w terminie umożliwiającym sprawne przekazanie środków z dotychczasowych rachunków zamawiającego na nowe rachunki wraz z zachowaniem płynności obsługi bankowej

10.    Możliwość zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na rachunku bankowym prowadzonym dla budżetu Gminy Tyrawa Wołoska w wysokości określonej corocznie uchwałą budżetową
z przeznaczeniem na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego przejściowego deficytu.

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte będzie na zmiennej stawce WIBOR 1 M skorygowanej o marżę banku ( dodatnią lub ujemną).

11. Udostępnienie w pełni funkcjonalnego  bezpłatnego systemu bankowości elektronicznej wraz
       z odpowiednim oprogramowaniem.

12. Nieodpłatne świadczenie usług w zakresie elektronicznej obsługi bankowej :

a)        udostępnienie systemu wg. Harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym;

b)        dostarczenie i zainstalowanie, we współpracy z Zamawiającym, na własny koszt                          i konserwowanie w okresie trwania umowy odpowiedniej ilości dodatkowych urządzeń takich jak np. tokeny, karty podpisu elektronicznego, czytniki kart czy inne wyposażenie komputerowe potrzebne dla bezpiecznej pracy systemu przy korzystaniu z usług aktywnych (np. realizacja przelewów); dopuszczalna jest metoda autoryzacji przez aplikację na telefonie,

c)        przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu, który umożliwi bezpieczne wdrożenie systemu i zapewni jego sprawne funkcjonowanie od pierwszego dnia obowiązywania umowy

d)        zapewnienie wsparcia/pomocy technicznej w godzinach pracy Zamawiającego;

e)        zapewnienie dostępu do infolinii Banku;

f)         pokrycie przez Bank strat Zamawiającego z tytułu dopuszczenia przez system do zrealizowania transakcji nieautoryzowanych /niewłaściwie autoryzowanych (np. ponad limit, przez nieuprawnionego użytkownika);

13.Zapewnienie możliwość generowania wyciągów bankowych  z ustaleniem salda i dokładnego opisu         

     dokonanej operacji na każdy dzień roboczy.

14.Wydanie i użytkowanie karty płatniczej.

15.     Wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku.

16.     Zerowanie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na wskazanych rachunkach na rachunek budżetu Gminy.  

17.     Zamknięcie rachunków bankowych w trakcie trwania umowy będzie dokonywane przez Wykonawcę na podstawie pisemnego wniosku Zamawiającego i nastąpi najpóźniej z upływem miesiąca od daty wpływu wniosku do Wykonawcy.

18.     Ceny za poszczególne usługi objęte umowa nie będą zmieniane w trakcie umowy i nie będą  podlegały waloryzacji. 

19.     Zapewnienie obsługi kasowej na terenie miejscowości Tyrawa Wołoska od daty podpisania umowy zapewniając przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunek Zamawiającego.

B. Informacja o Gminie, jednostkach organizacyjnych Gminy Tyrawa Wołoska i aktualnie posiadanych   
     rachunkach:

1.       Rachunki bieżące – 6 szt

2.       Rachunki pomocnicze- ok.11 szt

3.       Rachunki VAT-7 szt

4.       Średnia liczba użytkowników w ramach systemu bankowości elektronicznej- 17 osób

5.       Średnia roczna ilość przelewów realizowanych w formie elektronicznej  ok. 8.480

6.       Budżet Gminy Tyrawa Wołoska na 2021 r.

– planowane dochody  13.167.762,20 zł

- planowane wydatki   14.892.271,92 zł

7.    Limit kredytu w rachunku bieżącym dla Gminy Tyrawa Wołoska na 2021 r. - 200.000,00 zł

8.    Obsługa bankowa w ramach zamówienia publicznego obejmuje budżet gminy i następujące     
        jednostki organizacyjne:

·         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej,

38-535 Tyrawa Wołoska 175

·         Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Tyrawie Wołoskiej,

38-535 Tyrawa Wołoska 177

·         Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej,

38-535 Tyrawa Wołoska 138

·         Gminny Ośrodek Kultury w Tyrawie Wołoskiej

38-535 Tyrawa Wołoska 191

·         Gminna Biblioteka Publiczna w Tyrawie Wołoskiej

38-535 Tyrawa Wołoska 191


 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2021-04-08
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2021-04-08 14:32
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2021-04-21 15:22

 ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn. „Bieżąca obsługa, konserwacja oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków znajdujących się na terenie Gminy Tyrawa Wołoska                               w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.”.

 

I. ZAMAWIAJACY

Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska

NIP 687-17-85-094, REGON 370440761

Telefon: 13 46 569 31, fax. 13 46 569 24

e-mail: urzad@tyrawa.pl

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy oraz Zarządzeniem Nr 67/2016 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12.10.2016 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro netto”.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I Przedmiotem zamówienia jest bieżąca obsługa, konserwacja oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.

II Wykonawca realizuje usługę poprzez bieżącą obsługę, konserwację i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni przedstawionych poniżej: cztery oczyszczalnie ścieków bytowych w miejscowości Hołuczków oraz dwie w miejscowości Tyrawa Wołoska.

- ECOLINE – 3N                     - 1 szt.

- TURBOJET EP3                   - 2 szt.

- TURBOJET EP2                    - 1 szt.

- BIOKOMAF 90                    - 1 szt.

- BIOFIT 75                            - 1 szt.

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2020-12-15
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2020-12-16 09:39
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2020-12-23 14:07

OC.271.1.2020.JB                                                           Tyrawa Wołoska, 02.11.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia propozycji cenowej

na świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych  na terenie gminy Tyrawa Wołoska – sezon zimowy 2020-2021

 

I. ZAMAWIAJACY

 

Nazwa i adres zamawiającego:

 Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska

NIP 687-17-85-094, REGON 370440761

Telefon: 13 46 596 31, fax. 13 46 569 24

e-mail: urzad@tyrawa.pl

 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z art.4 pkt 8 tejże ustawy oraz Zarządzeniem Nr 67/2016 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12.10.2016 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro netto”.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1.      Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zimowego utrzymania dróg (dalej ZUD),  gminnych oraz placów wykorzystywanych jako parkingi, położonych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska, w sezonie zimowym 2020/2021.

2.      Zamówienie obejmuje odśnieżanie, zwalczanie śliskości dróg na terenie gminy Tyrawa Wołoska wg. wyszczególnienia:

 

Drogi Gminne ( 1 zadanie jako całość):

1.      Rozpucie – Moczary, dł. 1,3 km, szer. odśnieżania 4,0 m,

2.      Rozpucie – droga na działce nr 264, dł. 0,25 km, szer. odśnieżania 3,0 m,

3.      Rozpucie – droga na działce nr 285, dł. 0,1 km, szer. odśnieżania 2,5 m,

4.      Rozpucie – droga na działce nr 403, dł. 0,17 km, szer. odśnieżania 2,5 m,

5.      Tyrawa Wołoska – Łaski, dł. 2,5 km, szer. odśnieżania 3,0 m

6.      Tyrawa Wołoska – Góra, dł. 3,2 km, szer. odśnieżania 3,0 m

7.      Tyrawa Wołoska – Drewex, dł. 0,5 km, szer. odśnieżania 5,0 m

8.      Tyrawa Wołoska – Stara Droga- Sadziska, dł. 0,9 km, szer. odśnieżania 3,0 m,

9.      Tyrawa Wołoska – Sadziska II, dł. 0,2 km,  szer. 2,50,

10.  Tyrawa Wołoska – (koło kościoła dz. nr 626/3), dł. 0,215 km, szer. odśnieżania  2,50 m,

11.  Tyrawa Wołoska - droga na działce nr 360, dł. 0,15 km, szer. odśnieżania 3,0 m,

12.  Tyrawa Wołoska - droga na działce nr 1099 i 1117, dł. 0,15 km, szer. odśnieżania 3,0 m,

13.  Tyrawa Wołoska – droga na działce nr 639 (do cmentarza), dł. 0,28 km, szer. odśnieżania 3,0 m,

14.  Tyrawa Wołoska – droga na działce nr 311 (do Ośrodka Zdrowia), dł. 0,1 km, szer. odśnieżania 4,0 m,

15.  Hołuczków – Wieś, dł. 2,0 km, szer. odśnieżania 4,0 m

16.  Hołuczków -  Mosty, dł. 0,6 km, szer. 2,50

17.  Hołuczków – droga na działce nr 151, 161/4, 163/4, dł. 0,3 km, szer. odśnieżania 3,0 m,

18.  Siemuszowa – Góra, dł. 2,0 km szer. odśnieżania 3,0 m - 4,0 m,

19.  Siemuszowa ( Piła), dł. 0,5 km, szer. odśnieżania 4,0 m,

20.  Siemuszowa – droga na działce nr 228 (do kościoła), dł. 0,15km, szer. odśnieżania 4,0 m,

21.  Siemuszowa – droga na działce nr 44 (od strony dz. nr 38/2) dł. 0,15 km, szer. odśnieżania 3,0 m,

22.  Siemuszowa – droga na działce nr 44 (od strony dz. nr 53), dł. 0,1 km, szer. odśnieżania 3,0 m,

23.  Rakowa –droga przez most za rzekę do osiedla, dł. 0,2 km, szer. odśnieżania  3,5 m,

24.  Rakowa – droga na działce nr 180, dł. 0,12 km, szer. odśnieżania 3,0 m,

25.  Rakowa – droga na działce nr 154, dł. 0,12 km, szer. odśnieżania 3,0 m,

26.  Rakowa – droga na działce nr 304/1 (do kościoła), dł. 0,12 km, szer. odśnieżania 4,0 m,

27.  Inne drogi na terenie gminy wskazane przez Wójta Gminy lub upoważnionego pracownika.

Łączna długość dróg gminnych objętych ZUD wynosi 16,375 km.

Obowiązuje 4 standard utrzymania.

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2020-11-03
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2020-11-03 15:00
Modyfikacja Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2020-11-13 09:54

IIiGG.271.14.2020.KD                                                                      Tyrawa Wołoska 13.10.2020r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na „Modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w miejscowości  Tyrawa Wołoska, dz. nr ew. 360 w km 0+150 do km 0+300, w miejscowości Hołuczków, dz. nr ew. 338 w km 0+090 do  km 0+240, w miejscowości Siemuszowa, dz. nr ew. 111 w km 0+000 do km 0+120”.

I.                    NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Tyrawa Wołoska

38 – 535 Tyrawa Wołoska

Tyrawa Wołoska 175

NIP 687-17-85-094, REGON 370440761

134656931, fax 134656924

www.tyrawa.pl

II.                  OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

1.      Krystian Domaradzki, tel. 134656931, e-mail: kdomaradzki@tyrawa.pl

III.                OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zapytania jest złożenie propozycji cenowej na wykonanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach:

a)      Tyrawa Wołoska, dz. nr ew. 360 w km 0+150 do km 0+300

b)      Hołuczków, dz. nr ew. 338 w km 0+090 do km 0+240

c)      Siemuszowa, dz. nr ew. 111 w km 0+000 do km 0+120

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2020-10-13
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2020-10-13 13:30
Modyfikacja Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2020-10-20 12:41

IIiGG.271.8.2020

Zapytanie ofertowe na Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Rakowa

 

GMINA TYRAWA WOŁOSKA

38-535 TYRAWA WOŁOSKA 175

Tel. 13 46 569 31

Fax. 13 46 569 24

 

Zapytanie ofertowe na „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Rakowa”

 

Gmina Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Rakowa”.

 

I.    ZAMAWIAJĄCY

Gmina Tyrawa Wołoska

38-535 Tyrawa Wołoska 175

NIP 687-17-85-094

Regon 370440761

Adres poczty elektronicznej: urzad@tyrawa.pl

tel. 13 46 569 31 ,fax. 13 46 569 24

II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.   Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Rakowa.

Planowany zakres techniczny projektowanej inwestycji będzie obejmował budowę oświetlenia ulicznego o długości około 1,2 km.

Orientacyjny przebieg oświetlenia ulicznego przedstawia załączona mapa poglądowa.

2.   Zakres opracowania obejmuje:

Wykonanie dokumentacji projektowej:

-                   Projektu budowlanego

-                   Projektu wykonawczego;

-                   Projektu zagospodarowania terenu;

-                   Kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót

-                   Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

Uzyskanie:

- Niezbędnych opinii, warunków, uzgodnień i decyzji;

- Zgód właścicieli działek po których będzie przechodziła projektowana linia oświetlenia ulicznego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowlanego.

3. Wykonawca dostarczy całość dokumentacji projektowej poza egzemplarzami wydrukowanymi również w wersji elektronicznej.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 listopada 2020 r.

W przedmiotowym terminie wymagane jest złożenie kompletnego projektu budowlanego oświetlenia ulicznego do Starostwa Powiatowego w Sanoku w celu uzyskania niezbędnych decyzji umożliwiających realizację zadań inwestycyjnych.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2020-08-17
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2020-08-17 12:52
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-10-06 15:40

IIiGG.271.11.2020.ED                                                                 Tyrawa Wołoska, 2020-08-17

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do składania ofert

 na potrzeby realizacji zadania w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska”

 I. ZAMAWIAJACY

 Nazwa i adres zamawiającego:

 Gmina Tyrawa Wołoska,

Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska

NIP 687-17-85-094, REGON 370440761

Telefon: 13 46 596 31, fax. 13 46 569 24

e-mail: urzad@tyrawa.pl

 II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 euro w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.)

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z art.4 pkt 8 tejże ustawy oraz Zarządzeniem Nr 67/2016 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12 październik 2016r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro netto”.

 III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska

1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  A. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska, w zakresie: pakowania, załadunku, transportu oraz przekazania do unieszkodliwienia na składowisko  odpadów niebezpiecznych płyt azbestowo cementowych znajdujących się na terenie nieruchomości położonych w Gminie Tyrawa Wołoska, należących do osób fizycznych.

   B.    Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest tj. płyt azbestowo – cementowych (płyty eternitowe faliste, płyty eternitowe płaskie) do załadunku, transportu oraz unieszkodliwiania na   składowisku odpadów niebezpiecznych została określona przez Zamawiającego na około 1.455 m2 (21,825 Mg). (podana ilość może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu)

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2020-08-17
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2020-08-17 17:27
Modyfikacja Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2020-09-16 14:10

IIiGG.271.10.2020

Zapytanie ofertowe na Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Siemuszowa

 

GMINA TYRAWA WOŁOSKA

38-535 TYRAWA WOŁOSKA 175

Tel. 13 46 569 31

Fax. 13 46 569 24

 

Zapytanie ofertowe na „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Siemuszowa”

 

Gmina Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Siemuszowa”.

 

I.    ZAMAWIAJĄCY

Gmina Tyrawa Wołoska

38-535 Tyrawa Wołoska 175

NIP 687-17-85-094

Regon 370440761

Adres poczty elektronicznej: urzad@tyrawa.pl

tel. 13 46 569 31 ,fax. 13 46 569 24

II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.   Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Siemuszowa.

Planowany zakres techniczny projektowanej inwestycji będzie obejmował budowę oświetlenia ulicznego o długości około 650 m.

Orientacyjny przebieg oświetlenia ulicznego przedstawia załączona mapa poglądowa.

2.   Zakres opracowania obejmuje:

Wykonanie dokumentacji projektowej:

-                   Projektu budowlanego

-                   Projektu wykonawczego;

-                   Projektu zagospodarowania terenu;

-                   Kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót

-                   Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

Uzyskanie:

- Niezbędnych opinii, warunków, uzgodnień i decyzji;

- Zgód właścicieli działek po których będzie przechodziła projektowana linia oświetlenia ulicznego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowlanego.

3. Wykonawca dostarczy całość dokumentacji projektowej poza egzemplarzami wydrukowanymi również w wersji elektronicznej.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2020-08-17
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2020-08-17 12:56
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2020-09-28 14:24

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy IIiGG.271.5.2020

 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Modernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej 
w Hołuczkowie”.

Nazwa i adres i dane Zamawiającego:

Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska,

NIP 687-17-85-094 REGON 370440761

Telefon 13 46 569 31, faks 13 46 569 24

e-mail: urzad@tyrawa.pl

 

Z uwagi, że wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro w niniejszym zapytaniu nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843. ze zm.). Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy oraz  „Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro netto” wprowadzonym Zarządzeniem nr 67/2016 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska w dniu 12 października 2016 r.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1. Przedmiot zamówienia:

 

Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Modernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Hołuczkowie”.

Szczegółowy zakres zamówienia wg. przedmiaru robót – załącznik nr 1

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie w szczególności:

- Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami budowlanymi.

- Zapewnienie prawidłowego zabezpieczenia terenu prowadzonych robót przed dostępem osób niepowołanych. oraz obowiązku przestrzegania przepisów BHP przy wykonywanych pracach.

- Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom. Na każde żądanie zamawiającego okaże stosowne atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty itp., które będą stanowiły załącznik do protokołu odbioru robót.

- Wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadać muszą wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 

Wykonawca udzieli inwestorowi pisemnej gwarancji jakości na wykonane roboty na okres 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru prac.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2020-08-12
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2020-08-12 12:55
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2020-08-31 18:07
IIiGG.271.6.2020.KD                                                                        Tyrawa Wołoska 12.08.2020r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
na „Remont drogi gminnej w miejscowości Hołuczków dz. nr 163/4 i 161/4 od km 0+000 do km 0+100”
 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Tyrawa Wołoska
38 – 535 Tyrawa Wołoska
Tyrawa Wołoska 175
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
134656931, fax 134656924
www.tyrawa.pl

 1. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
  1. Krystian Domaradzki, tel. 134656931, e-mail: kdomaradzki@tyrawa.pl
 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem niniejszego zapytania jest złożenie propozycji cenowej na wykonanie remontu drogi gminnej na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w miejscowości: Hołuczków od km 0+000 do km 0+100
 1. WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY
  1. Warunki wykonania robót
Istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej terenu na którym będą prowadzone prace, przed złożeniem oferty cenowej. W celu przeprowadzenia wizji prosimy o kontakt z Zamawiającym.
 1. Wykonawca zapewni:
 1. Materiały potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem zapytania ofertowego dostarcza Wykonawca.
 2. Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.
 3. Po zakończeniu prac Wykonawca uporządkuje teren bezpośrednio przyległy do terenu na którym prowadzone będą prace.
 4. Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom.
 5. Wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadać muszą wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 6. Wykonawca udziela minimum 24 - miesięcznej gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego, licząc od dnia podpisana protokołu odbioru robót.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2020-08-12
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2020-08-12 15:20
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2020-08-12 15:20
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego na części Szkoły Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej”.
Nazwa i adres i dane Zamawiającego
:

Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska,
NIP 687-17-85-094 REGON 370440761
Telefon 13 46 569 31, faks 13 46 569 24
e-mail: urzad@tyrawa.pl
 Z uwagi, że wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro w niniejszym zapytaniu nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843. ze zm.). Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy oraz „Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro netto” wprowadzonym Zarządzeniem nr 67/2016 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska w dniu 12 października 2016 r.

 III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiot zamówienia:
 Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego na części Szkoły Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej”.
Szczegółowy zakres zamówienia wg. przedmiaru robót – załącznik nr 1
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłJerzy Wołoszyn - Kierownik ZEAS2020-08-04
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2020-08-04 09:46
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2020-08-27 11:06

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy IIiGG.271.2.2020

Gmina Tyrawa Wołoska zaprasza do składania ofert na „zakup i dostawę sprzętu do zdalnego nauczania”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ,,Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła +” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

I.            Nazwa i adres i dane Zamawiającego:

Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska,

NIP 687-17-85-094 REGON 370440761,

Telefon 13 46 569 31, faks 13 46 569 24,

e-mail: urzad@tyrawa.pl,

adres strony internetowej na której dostępne jest postępowanie: http://bip.tyrawa.pl/

 Z uwagi, że wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro w niniejszym zapytaniu nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.  U.  z  2019  r. poz.  1843 oraz  z 2020 r. poz. 288. ze zm.). Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy oraz  „Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro netto” wprowadzonym Zarządzeniem nr 67/2016 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska w dniu 12 października 2016 r.

 II.            Przedmiot zamówienia :

 1.      Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa w terminie 30 dni od daty podpisania umowy :

1)       Laptopy – 23szt.

2)       Oprogramowanie antywirusowe 23 szt.

3)       Bezprzewodowe mobilne rutery – 2 szt.

4)       Zestawy słuchawkowe – 23 szt.

5)       Myszki optyczne bezprzewodowe - 23 szt.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłPaweł Malarczuk - Informatyk2020-07-28
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2020-07-28 15:08
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2020-08-14 09:15
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 03 grudnia 2021r. 01:06:00
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.